Tavo LRT

2013.06.25 18:11

„Amerikos balso“ archyvai. Niujorko universitetui pradžią davė lietuvis

Liepos 4-ąją, JAV nepriklausomybės dieną, Niujorke atidengta paminklinė lenta Aleksandrui Karoliui Kuršiui, pirmajam lietuviui, atvykusiam į Niujorko miestą, tada žinomą Naujojo Amsterdamo vardu, ir pirmajam miesto aukštesniosios mokyklos mokytojui.

Liepos 4-ąją, JAV nepriklausomybės dieną, Niujorke atidengta paminklinė lenta Aleksandrui Karoliui Kuršiui, pirmajam lietuviui, atvykusiam į Niujorko miestą, tada žinomą Naujojo Amsterdamo vardu, ir pirmajam miesto aukštesniosios mokyklos mokytojui. Reportažą 1976 m. parengė žurnalistas Kęstutis Čižiūnas, o įspūdžiais iš iškilmių dalijasi žurnalistas iš Niujorko Paulius Jurkus.

Toje vietoje, kur daugiau nei prieš 300 metų buvo Aleksandro Karolio Kuršiaus įkurta mokykla, paminklinę lentą atidengė pats Niujorko miesto burmistras Abrahamas Beame`as. Iškilmėse dalyvavo Miesto tarybos pirmininkas bei kiti pareigūnai, Lietuvos generalinis konsulas Anicetas Simutis ir daugelis vietos lietuvių.

Mūsų bendradarbis Niujorke Paulius Jurkus pasakoja, kad yra Niujorko centre, Broad gatvėje, gilumoje skamba lietuviška šokių muzika, žiūri aplink sustojusi žmonių minia. „Ta vieta labai žymioje Niujorko vietoje, prie pat Niujorko miesto biržos, papuoštos didelėmis vėliavomis. Gatvės gale yra rūmai, kur buvo inauguruotas prezidentas George`as Washingtonas. Priešais – didelis banko pastatas, ant kurio sienos pritvirtinta bronzinė lenta“, – komentuoja žurnalistas. Pasak P. Jurkaus, lentoje užrašyta, kad šitoje vietoje 1659 m. lietuvis Aleksandras Kuršius įkūrė Niujorko miesto aukštesniąją mokyklą.

 „Mes čia šiandien susirinkome, nes profesorius Kuršius lygiai prieš 317 metų, 1659 m. liepos 4 d., Naujajame Amsterdame, kaip tik šioje vietoje, atidarė pirmą mokyklą. Galima sakyti, kad pati Niujorko miesto universiteto užuomazga buvo kaip tik čia“, – tokiais žodžiais kalbą pradėjo burmistras A. Beame`as.

Paskui burmistras trumpai apžvelgė Amerikos lietuvių bei Lietuvos istoriją ir pabrėžė, kad A. K. Kuršius buvo pirmasis lietuvis Amerikoje, o dabar lietuvių kilmės gyventojų čia daug daugiau.

Šią Amerikos laisvės dieną dera paminėti, kad Jungtinės Valstijos oficialiai nepripažįsta Lietuvos okupacijos. Burmistras kalbėjo apie lietuvių įnašą Niujorko miestui, mokslui bei pramonei. Jis baigė savo kalbą į anglų kalbą išverstu lietuvišku posakiu „kas bus, kas nebus, bet lietuvis nepražus“.