Tavo LRT

2017.12.27 16:41

Metropolitas G. Grušas: Kalėdų viltis skelbia, kad Dievas bus ir yra su mumis

Brangieji, Šventos Kalėdos yra vilties šventė. Tačiau ne vienadienės vilties, ne proginės vilties. Tai ne ta viltis, kuri žada, kad nepatirsime sunkumų. Kalėdų viltis skelbia, kad, kai patirsime sunkumus, Dievas bus su mumis, jis yra su mumis, per LRT RADIJĄ visus sveikina Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas.

Ši žinia mums svarbesnė už orą, kuriuo kvėpuojame. Ji yra mūsų gyveno centras, mūsų kasdienybės ašis. Kristus yra šviesa, kuri atėjo į šį pasaulį ir kuri nebesitraukia atgal. To nemato mūsų kūno akys, bet gali pamatyti mūsų sielos akys.

Šią šviesos pergalę, šią amžinosios dienos aušrą, kuri jau dabar aušta, galime išvysti tikėjimo akimis.

Kitąmet mūsų laukia džiaugsmingi įvykiai – Trakų Dievo Motinos, Lietuvos globėjos, jubiliejus ir Lietuvos valstybės 100-metis. Turime viltį kitąmet Lietuvoje išvysti ir popiežių Pranciškų.

Tačiau viena naujiena yra svarbesnė už visus šiuos įvykius. Tai naujiena, kuriai jau 2000 metų. Tai yra ta naujiena, kurią skelbė angelai piemenims: „Nebijokite, jums gimė Išganytojas. Jis yra Viešpats Mesijas.“

Kūdikėlis Jėzus atėjo į šį pasaulį savo širdyje žinodamas kiekvieno iš mūsų vardą. Joks kitas įvykis pasaulio istorijoje nėra svarbesnis už šį – išganymo įvykį.

Tegul ši sena naujiena moko mus gyventi tvirta viltimi atrasti ramybę, pažinti meilę ir ja dalytis.

Telaimina jus Kūdikėlis Jėzus ir tegloboja Dievo Motina Marija.

Sveiki sulaukę Šventų Kalėdų.