Tavo LRT

2017.04.16 13:21

G. Grušas: džiugina, kad į ateitį žvelgiame su viltimi

Širdies atvirumas ir drąsa nugalėti blogį svarbu ne tik artimoje aplinkoje, bet ir pasauliniu mastu – maldomis ir aukomis reikia paremti kitų šalių krikščionis, ypač Artimuosiuose Rytuose. Taip LRT RADIJUI sako Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas. Jis teigia besiviliantis, kad šv. Velykų galia sustiprins žmones ir padės pakelti kasdienius sunkumus.

– Arkivyskupe, šv. Velykos – ne tik džiaugsmo, bet ir susimąstymo metas apie tai, kaip ir kuo gyvename, kaip gyvensime ateityje. Kas šiandieniame gyvenime jus džiugina, o kas kelia susirūpinimą?

– Džiugina tai, kad mes žvelgiame į ateitį su viltimi. Šv. Velykos yra Kristaus prisikėlimo šventė ir tikiuosi, kad ta galia sustiprins kiekvieną iš mūsų, kad galėtume pakelti kasdienius sunkumus. Norėčiau palinkėti, kad visi eitume į gyvenimą su pasitikėjimu Kristaus vedimu, sugebėtume skleisti tik tiesą, gėrį, meilę – ne tik savo aplinkoje, bet ir kitiems žmonėms.

– Kaip manote, kokią žinią pasiųs popiežius, pasauliui švenčiant šv. Velykas? Kas jį labiausiai jaudina?

– Manau, kad popiežių, kaip ir mus visus, jaudina situacija pasaulyje, kuriame vyksta terorizmas, karai. Jis tikrai palinkės, kad pasaulyje įsiviešpatautų taika, kad žmonės leistų veikti Kristaus prisikėlimo galiai, kad meilė viršytų neapykantą, žmonės atvertų savo širdis.

Širdies atvirumas, drąsa nugalėti blogį ir neužleisti jam vietos svarbu tiek mūsų artimoje aplinkoje, tiek pasauliniu mastu. Svarbu savo maldose ir, kur galima, savo aukomis paremti krikščionis, tampančius kankiniais, ypač Artimuosiuose Rytuose.

– Ko palinkėtumėte mums visiems šv. Velykų proga?

– Pirmiausia noriu palinkėti patirti šv. Velykų džiaugsmą, Kristaus prisikėlimo džiaugsmą. Ypač šiais metais, kai minime arkivyskupą Teofilių Matulionį ir jo beatifikaciją. Linkiu, kad jis ir kiti mūsų krašto kankiniai būtų mums tarsi kelrodžiai, parodantys, kaip pasitikėti Dievu ir siekti šventumo savo gyvenime.

Arkivyskupas T. Matulionis sakė – kai meldžiuosi, nieko nebijau. Linkiu, kad turėtume drąsos ir stiprybės sekti Viešpatį ten, kur jis mus veda, ir pasitikėti jo pergale, kad visi patirtume gilią ramybę ir didelį džiaugsmą, kuris mums yra pažadėtas.

– Šv. Velykos priartina ypatingą įvykį Lietuvos katalikų bažnyčios gyvenime – T. Matulionio paskelbimo šventuoju iškilmes, kurios įvyks šių metų birželio 25 d. Vilniuje. Kaip šiam įvykiui ruošiasi Bažnyčia ir kaip turėtų ruoštis žmonės?

– Mes visi ruošiamės malda. Taip pat bandome geriau pažinti T. Matulionį. Daug kas nežino apie jo gyvenimo žygdarbius, pakeltus kryžius, ištikimybę Dievui ir tėvynei, kurią jis parodė. Jis bus paskelbtas mūsų dangiškuoju užtarėju. T. Matulionis – vienas iš mūsų, kuris atsiranda dangaus garbėje ir gali užtarti mus tolimesnėje kelionėje.

Kitas dalykas yra pasirengimas pačiai šventei. Kviečiame visus kuo gausiau atvykti į Vilnių birželio 25 d. Apeigos vyks Katedros aikštėje 14 val. Ten bus galima rinktis nuo 10 val., 12 val. prasidės pasirengimo programa. Tai proga dalyvauti istoriniame įvykyje. Pirmą kartą Lietuvos teritorijoje vyks beatifikacija – palaimintojo paskelbimas, kurį atliks šventojo tėvo atsiųstas delegatas iš Vatikano.

Po apeigų sarkofagas su palaimintojo palaikais bus padėtas Katedroje. Žmonės galės prie jo prieiti, prisiliesti ir prašyti palaimintojo užtarimo sau ir mūsų tėvynei.