Naujienų srautas

Tavo LRT2017.02.06 11:37

LRT kreipėsi į Seimą dėl rėmimo pranešimų

LRT.lt 2017.02.06 11:37

Lietuvos radijo ir televizijos komisija (LRTK) kreipėsi į LRT Seimo kultūros komitetą siūlydama uždrausti transliuoti rėmimo pranešimus. Atsakydama į tai LRT Taryba kreipėsi į LR Seimo Kultūros komitetą dėl LRT eteryje transliuojamų komercinių audiovizualinių pranešimų.   

Pridedame LRT tarybos pirmininko prof. Žyginto Pečiulio pasirašytą kreipimąsi.

Dėl komercinių audiovizualinių pranešimų LRT eteryje

Pastaruoju metu viešojoje erdvėje skleidžiama nepagrįstų  nuomonių apie tai, kad LRT  galbūt daro pažeidimus – neva transliuoja  reklamą, taip klaidingai įvardijami  rėmimo  pranešimai. Lietuvos radijo ir televizijos komisija (LRTK) netgi  kreipėsi į LR Seimo Kultūros komitetą su pasiūlymu  keisti LRT įstatymą – uždrausti LRT transliuoti rėmimo pranešimus.

LRT taryba atkreipia dėmesį į tai, kad,  2015  m.  įsigaliojus naujam  finansavimo modeliui, LRT eteryje netransliuojami reklaminiai pranešimai,  išskyrus kultūros ir sporto renginių ir (ar) jų transliacijų rėmimo pranešimus ir  tuos atvejus, kai LRT, vykdydama sutartinius įsipareigojimus dėl tarptautinių renginių transliavimo teisių įsigijimo ar suteikimo, privalo transliuoti reklamą ir komercinius audiovizualinius pranešimus. Minėtais LRT finansavimo tvarkos pakeitimais buvo įtvirtinta išimtis remti kultūros ir sporto renginius ir (ar) jų transliacijas, kuriomis siekiama propaguoti kultūrinę, sporto, socialinę ir (ar) šviečiamąją veiklą. Iš šios veiklos LRT  gauna menką finansinę  naudą (pajamos iš rėmimo pranešimų tesudaro apie 1 proc. LRT pajamų), tačiau tai yra mūsų viešasis interesas – prisidėti prie kultūros ir sporto plėtros. 

Kultūros ir sporto rėmimo pranešimų transliavimas yra tiesiogiai susijęs su LRT užduotimi šviesti ir informuoti visuomenę. Be to, panaikinus galimybę LRT eteryje skelbti pranešimus apie kultūros ir sporto renginių rėmėjus, nukentėtų šalies kultūrinis ir sporto gyvenimas. Didžiajai daliai Lietuvoje vykstančių kultūros ir sporto renginių nepakanka valstybės finansavimo, todėl juos organizuojant pasitelkiami  komerciniai rėmėjai, kuriems svarbu, kad būtų paviešintas jų vardas. Priėmus sprendimą LRT eteryje netransliuoti rėmimo pranešimų, kultūros ir sporto renginiams prireiktų didesnės valstybės paramos, nukentėtų visuomeninio transliuotojo žiūrovai, nes LRT negalėtų  transliuoti  populiariausių  sporto šakų varžybų ir svarbių kultūros renginių (pvz., „Sidabrinių gervių“, „Kino pavasario“ ir pan.). Iškiltų grėsmė sumenkti arba visai išnykti mažesniems, siauresnei auditorijai skirtiems  kultūros ir sporto renginiams, kurių egzistavimą lemia tai, ar renginį parems ūkio subjektai. Uždraudus  viešinti LRT programų rėmimą, sumenktų galimybė rasti papildomų finansinių rėmėjų tradiciniams  LRT  transliuojamiems renginiams (pvz., „Dainų dainelei“, Lietuvos dainų šventei ir  kt.), todėl gali nukentėti jų  turinys.

LRT taryba laikosi nuomonės, kad:

• kylančias problemas reikia spręsti konstruktyviai ir remiantis argumentais;

• kylantys ginčai dėl skirtingo rėmimo ir kitų audiovizualinių pranešimų transliavimo ir jų turinio  vertinimo turėtų būti sprendžiama ne  ad hoc  keičiant įstatymus ir ne vieno subjekto – LRT  –  atžvilgiu, o  papildant LRTK  kompetencijai  priklausantį įstatymo įgyvendinamąjį aktą – Reikalavimų komerciniams audiovizualiniams pranešimams ir reklamos transliavimui, radijo programų ir atskirų programų rėmimo radijo ir (ar) televizijos programose įgyvendinimo tvarkos aprašą. Tokiu būdu rinkos dalyviams ir pačiam reguliuotojui būtų suformuluoti  aiškūs ir objektyvūs komercinių audiovizualinių pranešimų vertinimo kriterijai;

•  nėra poreikio keisti Visuomenės informavimo įstatymą  ir  Lietuvos radijo ir televizijos įstatymą – uždrausti LRT transliuoti rėmimo pranešimus.

Tarybos pirmininkas                                                                                                                                                   

Žygintas Pečiulis

LRT yra žiniasklaidos priemonė, sertifikuota pagal tarptautinę Žurnalistikos patikimumo iniciatyvos programą