Tavo LRT

2016.08.30 15:26

Kokios lengvatos priklauso vaikus auginantiems tėvams

Tėvai, vieni auginantys vaikus iki 14 metų arba neįgalius vaikus iki 18 metų, turi nemažai lengvatų, pavyzdžiui, ilgesnes ir nemokamas atostogas, LRT RADIJUI sako Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Darbo teisės skyriaus vedėja Vita Baliukevičienė. Taip pat, pabrėžia ji, tokiems tėvams darbdavys turėtų nustatyti ne visą darbo laiką, o viršvalandinius darbus, darbą naktį, tarnybinę komandiruotę skirti tik gavęs jų sutikimą.

– Reglamentuota, kad rugsėjo 1 d. laisvu pusdieniu gali pasinaudoti tik tie darbuotojai, kurie neturi teisės į visą papildomą poilsio dieną kiekvieną mėnesį, t. y. tai netaikytina darbuotojams, kurie augina du vaikus iki 12 metų ar neįgalų vaiką iki 18 metų, nes jie jau turi teisę į mamadienį ar tėvadienį. Kokia tai išimtis?

– Darbuotojai, kurie turi du vaikus iki 12 metų arba neįgalų vaiką iki 18 metų, kiekvieną mėnesį turi po vieną papildomą dieną, už kurią mokamas vidutinis darbo užmokestis. Turintys tris ir daugiau vaikų iki 12 metų turi po dvi papildomas poilsio dienas per mėnesį.

– Visiems kitiems, kurie turi moksleivį iki 12 metų, rugsėjo 1 d. priklauso pusė dienos?

– Rugsėjo 1 d. arba pirmą mokslo metų dieną.

– Vadinasi, auginantys vieną vaiką turi garantuotą galimybę rugsėjo 1 d. nuvesti vaiką į mokyklą, o auginantys du ir daugiau vaikų visos dienos tarsi neturi.

– Nes jie laisvą dieną turi kiekvieną mėnesį. Vadinasi, jie gali tą dieną išnaudoti būtent rugsėjo 1 d.

– Ši nuostata galioja visiems darbuotojams, nepriklausomai nuo darbo pobūdžio?

– Dirbantiems pagal darbo sutartis – tiems, kuriems galioja Darbo kodekso nuostatos.

– Dirbantiems biudžetinėse organizacijose tai labai paprasta. Bet jei žmogus dirba gamykloje, kaip tuomet?

– Bet kokiu atveju šie žmonės taip pat ir atostogauja, ir serga, o tada darbdavys organizuoja darbą atsižvelgdamas į situaciją. Juo labiau kad rugsėjo 1-oji nėra netikėta diena, tad vidaus tvarkos taisyklėse galima numatyti, prieš kiek laiko darbuotojas turėtų pateikti prašymą, kad jis norės ta diena pasinaudoti.

– Darbdavį reikia informuoti?

– Taip, būtinai.

– O darbuotojas, pasinaudojęs šia garantija, atidirbti neprivalo?

– Atidirbti neprivaloma ir jis turi gauti vidutinį darbo užmokestį.

– Bet jei kolektyve yra 10–15 tokių žmonių?

– Tokiu atveju galima tartis kolektyve. Juk dar yra kolektyvinės sutartys, darbdavio ir darbuotojo susitarimai. Tiesiog reikia tartis.

– Kas turi skelbti šią informaciją?

– Ir mūsų, ir Valstybinės darbo inspekcijos puslapyje tokia informacija skelbiama ir kiekvienais metais atnaujinama.

– O ar šitas laisvas pusdienis rugsėjo 1 d. galiotų ir darželinukų tėvams?

– Ne.

– Ar ši lengvata taikoma ir ne visą darbo dieną dirbantiems tėveliams?

– Taip, apribojimų nėra.

– Vadinasi, jei tėvai dirba ne visą darbo dieną, jie tada gali visai neateiti į darbą?

– Reikia neužmiršti, kad žmogus gali dirbti ne pagal vieną sutartį. Jeigu jis dirba pagal kelias sutartis, jam turėtų būti suteikta tokia galimybė.

– Kokių dar lengvatų turi šeimos, auginančios moksleivius?

– Pagal galiojantį Darbo kodeksą tėvai, vieni auginantys vaikus iki 14 metų arba neįgalius vaikus iki 18 metų, turi ilgesnes atostogas – 35 kalendorines dienas. Taip pat tokie asmenys gali pasirinkti kasmetinių atostogų laiką.

Tėvai, auginantys vaikus iki 14 metų, turi teisę į nemokamas atostogas – 14 kalendorinių dienų. Tėvai, kurie augina neįgalius vaikus iki 18 metų, turi galimybę gauti iki 30 kalendorinių dienų nemokamų atostogų.

Tėvams, vieniems auginantiems vaiką iki 14 metų arba neįgalų vaiką iki 18 metų, darbdavys turėtų nustatyti ne visą darbo laiką (jei tėvai to pageidauja). Tokiems tėvams taip pat suteikta teisė pasirinkti pamainą, jei yra galimybių tai padaryti.

Viršvalandinius darbus, darbą naktį, tarnybinę komandiruotę darbdavys tokiems tėvams gali skirti tik gavęs jų sutikimą.

– Jei su darbdaviu susitarti nepavyksta, tai galima traktuoti kaip darbo teisės pažeidimą?

– Taip, jei Darbo kodekse nurodyta, kad tėvai turi tam tikrą teisę, o darbdavys ją ignoruoja, reikia kreiptis į Valstybinę darbo inspekciją.

– Jei tėvai išsiskyrę ir vaikas gyvena su mama, ar tėvui, norinčiam nuvesti vaiką į mokyklą, priklauso pusdienis rugsėjo 1 d.?

– Taip.

– LRT RADIJO klausytoja sako, kad ir ji, ir vyras dirba rytinėje pamainoje nuo 6 val. ryto, o pirmokui vaikui pamokos prasideda tik 8 val. Kol vaikas neįpratęs, vienas iš tėvų norėtų vaiką kurį laiką į mokyklą palydėti. Ar galima su darbdaviu susitarti ir dirbti valanda mažiau?

– Visada yra galimybė tartis su darbdaviu. Tačiau ne visada darbdavys privalo su tuo prašymu sutikti. Kadangi vaiką augina abu tėvai, nėra prievolės sutrumpinti darbo laiką. Tai jau susitarimo klausimas.

– Ar gali būti nutraukta darbo sutartis su darbuotoju, kuris augina vaikus iki 12–14 metų?

– Darbuotojai, kurie augina vaikus iki 14 metų, atleidžiami tik ypatingais atvejais – jeigu tai iš esmės pažeidžia darbdavio interesus. Tokiems darbuotojams numatytas ilgesnis įspėjimo laikotarpis – ne du, o keturi mėnesiai.

– O jeigu vaikus augina vienas iš tėvų? Ar apskritai galima atleisti tokį darbuotoją?

– Kaip jau minėjau, tik ypatingais atvejais.