Tavo LRT

2016.06.07 11:11

A. Butkevičius nurodė, ko reikia Lietuvai, norint tapti EBPO nare

Išskiriamos keturios sritys, kuriose Lietuva skatinama imtis veiksmų, jeigu ji nori tapti Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) nare. Taip LRT RADIJUI teigia ministras pirmininkas Algirdas Butkevičius. Anot jo, šiam tikslui pasiekti vyriausybė jau ėmėsi veiksmų.

A. Butkevičiaus teigimu, pirmadienį vykusiame vyriausybės pasitarime pristatytas EBPO atliktos Lietuvos ekonomikos apžvalgos rekomendacijų įgyvendinimo priemonių planas. Ministro pirmininko teigimu, jį nuspręsta dar tobulinti, konkretizuoti priemones ir numatyti ankstesnius jų  įgyvendinimo terminus, atsižvelgiant į Lietuvos siekį būti pakviestai tapti EBPO nare jau 2018 m. pirmąjį pusmetį.

„Apžvalgoje taip pat pateikiamos rekomendacijos fiskalinės politikos, našumo didinimo, integracinio ekonomikos augimo skatinimo, nekilnojamojo turto apmokestinimo srityse. Sprendimas dėl plano tobulinimo – atsakingas žingsnis, siekiant Lietuvos vyriausybės lygmeniu patvirtinti itin kokybišką dokumentą“, – teigia A. Butkevičius.

Anot jo, išskiriamos keturios sritys, kuriose Lietuva skatinama imtis veiksmų. „Pirma, reikia stiprinti valstybės nuosavybės funkciją [...]. Antra, derėtų didinti įmonių valdybų nepriklausomumą, įskaitant nepriklausomų valdybos narių skaičiaus didinimą, – sako A. Butkevičius. – Trečia, rekomenduojama peržiūrėti valstybės valdomų įmonių teisines formas, įskaitant jų pertvarkymą į bendrovę bei racionalizuojant sektorius, kuriuose veikia didelis skaičius tą pačią veiklą vykdančių valstybės įmonių. Ketvirta, būtina bent didesnėms valstybinėms įmonėms padaryti privalomus informacijos atskleidimo reikalavimus.“

Anot ministro pirmininko, šias rekomendacijas būtina įgyvendinti, kad 2018 m. pirmajame pusmetyje Lietuva taptų EBPO nare.  „Priemonių plane konkrečiai nurodyta, kokios priemonės kuriuo laikotarpiu turi būti įgyvendintos“, – teigia A. Butkevičius.