Tavo LRT

2016.04.15 09:36

Lietuvos radijo žurnalistikos pradininko namai – fotokadruose

www.lzs.lt, LRT.lt 2016.04.15 09:36

Petras Babickas (1903 m. gegužės 12 d. Laukminiškiuose, Virbališkiuose – 1991 m. rugpjūčio 27 d. Rio de Žaneire, Brazilijoje) – Lietuvos radijo žurnalistikos pradininkas, publicistas, rašytojas, vertėjas, diplomatas, kraštotyrininkas, keliautojas, fotografas. Kviečiame pasidairyti po jo gimtinėje įkurtą muziejų.   

1921 m. pradėjo bendradarbiauti Lietuvos ir Amerikos lietuvių laikraščiuose. 1932 m. Kaune surengė pirmąją Lietuvoje personalinę meninės fotografijos parodą, kurioje eksponavo daugiau nei 300 nuotraukų. Vienas pirmųjų Lietuvos leidiniuose ėmė rengti fotoreportažus. 

1937 m. eksponavo savo fotografijas Paryžiaus pasaulinėje meno ir technikos parodoje (apdovanotas aukso medaliu). Švietimo ministerijos prašymu organizavo filmoteką, pagaminęs filmus apie Martyną Jankų, Joną Šliūpą, Adomą Jakštą-Dambrauską, Gabrielę Petkevičaitę-Bitę, gen. Joną Bulotą. 

Išleido apie 16 knygų, tarp kurių vaikams ir jaunimui: „Gyvenimas – laimė“, „Nuostabi Jonuko kelionė“, „Tra-ta-ta“, „Murziukas“, poezijos rinkinius „Geltona ir juoda“ (1930 m.), „Žmogaus remontas“ (1934 m.), „Toli nuo tėvynės“ (1945, 1992 m.), „Svetimoj padangėj (1947 m.), rinktinę „Dramblio kojos“ (1957 m.), nuotraukomis iliustruotus apybraižų rinkinius „Gintaro krantas“ (1932, 1938, 1958 m.) ir „Marių pasakos“ (1933 m.), publicistikos knygą „Gyvenimas – laimė (1940 m.), parašė novelių (rink. „Vakar“, 1931 m.), kelionių apybraižų („Elada“, 1939 m.), parengė informacinių leidinių apie Lietuvą užsienio kalbomis – ispanų kalba – „Lituania antiqua“, portugalų kalba – „Lihtuania iliustrada“, anglų, ispanų ir lietuvių kalbomis – „Picturesque Lithuania“.

Bendradarbiavo leidiniuose „Vairas“, „Židinys“, „Naujoji Romuva“, „Trimitas“, „Karys“, „Skautų aidas“, „2000 metrų“[2]. Lietuvių enciklopedijai parengė straipsnių apie portugalų ir brazilų literatūras, vertė kitų poetų eiles.

Prie Kupiškio marių, Laukminiškių kaime, nuo 2002 m. gruodžio 24 dienos veikia muziejus, įsikūręs rašytojo Petro Babicko ir aktorės Unės Babickaitės tėvų namuose.

Šis pastatas atstatytas kraštiečių Gedimino Kaluinos, Algimanto Zolubos ir buvusio ilgamečio Virbališkių kolūkio pirmininko Broniaus Inapo rūpesčiu.

Laukminiškių kaimo muziejų įrengė Kupiškio rajono Virbališkių pagrindinės mokyklos pradinių klasių mokytojos Janina Puronienė ir Kristina Aleksandravičienė.

Pedagogėms talkino jų auklėtiniai. Surastą turtą sutvarkius, atkurta etnografinė ekspozicija, atspindinti XIX a. pab. – XX a. pr. aplinkinių kaimų gyventojų buitį, papročius ir tradicijas.

Unės ir Petro Babickų atminimui įrengta ekspozicija supažindina su jų kūrybos ir gyvenimo keliu. Šiuose namuose gimė ne tik Petras ir jo sesuo Unė, bet ir dar du broliai – Lietuvos kariuomenės pulkininkas Kazys bei karo mokslus baigęs, dirbęs mokytoju Vytautas.

P. Babicko tėviškės kadrai – nuotraukų galerijoje.