Tavo LRT

2016.03.30 15:53

Istoriniai radijo balsai: estrados žvaigždės fokstrotas

LRT.lt 2016.03.30 15:53

Antanas Šabaniauskas – visu tarpukariu garsėjo kaip estrados lyderis. Kviečiame paklausyti radijo archyvuose išlikusio jo atliekamo kūrinio „Vyrai, ūžkim“.    

Lietuvos estrados dainininkas dainavimo pradėjo mokytis pas Jurbarko katalikų bažnyčios vargonininką Joną Pocių. Vėliau mokėsi Italijoje. Veronoje giedojo katedros chore. Vėliau grįžo į Lietuvą. Čia jį, nutarusį uždainuoti plaukiant laivu iš Jurbarko į Kauną, pastebėjo ir stoti į operos chorą pakvietė tuometinis Valstybės teatro dramos režisierius Borisas Dauguvietis. 

Didžiausią populiarumą estrados dainininkui atnešė įrašytos plokštelės. 1990 m. buvo įsteigta A. Šabaniausko premija. Šios premijos laureatais yra tapę Janina Miščiukaitė, Stasys Povilaitis, Nijolė Tallat-Kelpšaitė, Nijolė Ščiukaitė, Vytautas Kernagis, Viktoras Malinauskas, Ona Valiukevičiūtė, Birutė Petrikytė, Edmundas Kučinskas, Aleksas Lemanas, Adolfas Jarulis.

Vieno A. Šabaniausko kūrinių, fokstroto „Vyrai, ūžkim“ galite pasiklausyti įraše.