Tavo LRT

2016.04.04 13:39

„Amerikos balso“ archyvai. Čikagos lietuvių operos profesionalumo galėtų pavydėti bet kas

Metų pradžioje Čikagos lietuvių opera visuomenei prisistatė su nauju operos spektakliu – Ludwigo van Beethoveno opera „Fidelijas“, kurią puikiai įvertino ir žiūrovai, ir muzikos kritikai, 1968 m. „Amerikos balso“ radijuje pasakojo apžvalgininkas Povilas Labanauskas.

Dirigavo muzikas Aleksandras Kučiūnas, pagrindinius vaidmenis atliko Stasys Baras, Dana Stankaitytė, Daiva Mongirdaitė, Jonas Vaznelis ir kiti. Scenovaizdį piešė dailininkas Algirdas Kurauskas. Visi trys spektakliai, kaip spauda rašo, praėjo su dideliu pasisekimu. „Nuostabiai pasisekusi opera „Fidelijas“, – rašo dienraštis „Draugas“.

„Fidelijo“ pastatymą vertindama publika sukėlė karštas ovacijas ne tiks solistams, chorui ir dirigentui bei dailininkui, bet ir chormeisteriams Gečui ir Steponavičienei, akompaniatoriui Vasaičiui. Publika gėrėjosi sklandžiu Birutės Pukelevičiūtės atliktu libreto vertimu.

Čikagos lenkų dienraštis pažymi, kad operai parinktos pirmaujančios solistų jėgos. Laikraštis aukštai vertina lietuvių operos chorą. Dienraštis „Chicago Daily News“ įsidėjo savo muzikos kritiko Bernardo Jacobsono ilgą straipsnį apie „Fidelijo“ pastatymą. Straipsnis pradedamas šiais žodžiais: „Fenomenalus Floristano vaidmens atlikimas L. van Beethoveno operoje iškėlė Čikagos lietuvių operą į tokį lygį, kurio galėtų pavydėti bet kuri pirmaeilė opera.“

Toliau „Chicago Daily News“ pastebi: „Vaizdiniu atžvilgiu viskas buvo puiku, kostiumai buvo tinkami, grimuotojai sukūrė nuostabiai ryškius kalinius, Algirdo Kurausko dekoracijos buvo efektyvios. Dirigentas Aleksandras Kučiūnas veiksmą pravedė nepretenzingu aiškumu. Pirmame veiksme išsiskiriančiu dainininku buvo Jonas Vaznelis.“

Paskui „Chicago Daily News“ pažymi, kad Daiva Mongirdaitė buvo stipraus balso. Apie L. van  Beethoveno šios operos Leonorą masinio tiražo amerikiečių dienraštis rašo: „Stankaitytė, sopranas, dainavo maloniu tonu supratingai, be to, scenoje atrodė puikiai.“

Pastebėjęs, kad orkestras savo uždavinį atliko itin tiksliai, dienraščio „Chicago Daily News“ kritikas B. Jacobsonas pareiškė: „Tačiau neginčijamas herojus bus Stasys Baras – vadovaujantis tenoras. Jo balsas puikus, jis lengvai liejosi nuo kentėjimo arijos kalėjime iki galutinės egzaltacijos, kurioje šis šaunus dramatinis menininkas išreiškia tobulą nenumaldomą džiaugsmą. Aš vargiai beatsimenu ilgų metų eigoje girdėjęs tokio lygio tenorą.“

Lietuvos centrinio valstybės archyvo medžiaga.