Tavo LRT

2016.03.11 17:26

Klausiate – atsakome. Kur kreiptis, jei odontologas dantis sutaisė nekokybiškai?

Jeigu pacientas turi pretenzijų dėl dantų gydymo kokybės, pirmiausia jis turi kreiptis į gydžiusį odontologą, sako Odontologų rūmų atstovė Justina Steponavičiūtė. „Jei atsakymas netenkina, reikėtų raštu kreiptis į tos gydymo įstaigos vadovą. Jei sprendimas ir vėl netenkintų, beliktų kreiptis į Sveikatos apsaugos ministeriją arba į Odontologų rūmus“, – pataria J. Steponavičiūtė.

LRT RADIJO klausytoja Elena iš Vilniaus teiraujasi, ar kas nors kontroliuoja odontologų darbą. Ji pasakoja sumokėjusi 60 eurų už plombą, kuri po savaitės iškritusi.

J. Steponavičiūtė tokiais atvejais pirmiausia pataria kreiptis į paslaugą suteikusį gydytoją. Jeigu su juo pasikalbėti ir susitarti nepavykta, reikia raštu kreiptis į įstaigos, kurioje buvo atlikta procedūra, vadovą. „Vadovaujantis Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo 23 straipsniu, pacientas manydamas, kad yra pažeistos jo, kaip paciento teisės, turi raštu kreiptis į sveikatos priežiūros įstaigos vadovą, kuris ne ilgiau kaip per 20 darbo dienų privalo išnagrinėti kreipimąsi ir raštu pranešti pacientui apie nagrinėjimo rezultatus“, – sako Odontologų rūmų atstovė.

Be to, primena ji, įstatymas reglamentuoja, kad kreipdamasis pacientas privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, o kai toks kreipimasis siunčiamasis paštu, prie jo turi būti pridėta notaro ar pacientui atstovaujančio advokato patvirtinta pareiškėjo asmens tapatybė, patvirtinančių dokumentų kopija.

Jeigu ir iš įstaigos vadovo nėra gaunamas sprendimas, kuris tenkintų pacientą, skundas rašomas atitinkamoms institucijoms.

„Pacientai ir kiti asmenys, turintys teisę į padarytos turtinės ir neturtinės žalos atlyginimą ir norintys jį gauti, privalo su pareiškimu kreiptis į Pacientų sveikatai padarytos žalos nustatymo komisiją prie SAM. Taip pat pacientų skundus, susijusius su žalos atlyginimu, nagrinėja Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie SAM. Odontologų rūmai nagrinėja pacientų pareiškimus dėl odontologinės priežiūros pagalbos paslaugų (paslaugų kokybės, profesinės etikos) vertinimo, vadovaudamiesi prašymų ir skundų nagrinėjimo Lietuvos Respublikos odontologų rūmuose tvarka“, – teigia J. Steponavičiūtė.