Tavo LRT

2016.02.09 14:55

Devyni radijo dešimtmečiai. Poetas, parašęs 8 poezijos rinkinius, kurie nebuvo išleisti

LRT.lt 2016.02.09 14:55

Poeto Antano Kalanavičiaus kūryba paneigė nuomonę, kad Lietuvoje nebuvo neišleistų poezijos rankraščių.   

Rašyti pradėjęs paauglystėje, pirmąjį eilėraštį A. Kalanavičius išspausdino Varėnos rajoniniame laikraštyje. Nuo 1965 m. jo eilėraščiai publikuoti įvairiuose laikraščiuose ir žurnaluose. 

Kūrėjas parengė poezijos rinkinius „Vakaro verpstas“, „Drožiniai rankšluostinėje“, „Dulkėti erškėčiai“, „Ne akmenys guli“, „Laukties slenkstis“, rinkinius vaikams „Žydruolis akmenėlis“, „Balsų šaltinis“, „Šviesios brydės“, tačiau, poetui esant gyvam, nei viena knyga išleista nebuvo. 

Laidoje „Versmės“  – poezijos fragmentai, sudarantys atskirą poeto poezijos dalį. 

Prie mikrofono –  Valdas Gedgaudas.