Tavo LRT

2020.09.15 13:11

„Literatūros pėdsekys“: Stasio Ylos veiklos ir kūrybos kelias

LRT.lt2020.09.15 13:11

Sekmadienį, rugsėjo 20 dieną, 10.30 val. LRT PLIUS laidoje „Literatūros pėdsekys“– kunigo, teologijos literato Stasio Ylos veiklos ir kūrybos kelias.  

Atsidūrus bet kurioje istorinėje situacijoje kunigui ypač rūpėjo Lietuvos dvasinis veidas, krikščioniškų vertybių puoselėjimas, evangelinių tiesų priartinimas prie paprasto pasauliečio savivokos, rūpėjo katechetinis nuoširdus maldingumas ir intelektualinių žinių ugdymas.

Garsusis jo kūrinys „Žmonės ir žvėrys Dievų miške“ – tragiškas liudijimas apie istorijos pervartose atsidūrusių lietuvių inteligentų likimus, o jo kurtos maldos Štuthofe tapo pavyzdžiu, kaip žmogaus galimybes viršijančiose ribinėse gyvenimo situacijose per dramatiškiausias asmenines patirtis tikintysis geba kreiptis į Dievą savais žodžiais. Sielovadinė veikla nenutrūko net mirties akivaizdoje, kai rizikuodami gyvybe kartu su kunigu Alfonsu Lipniūnu, laužydami liturgines taisykles, minties eiga aukodavo šv. Mišias ir teikdavo būtinus patarnavimus ten kalintiems krikščioniams.

Populiariausi