Tavo LRT

2015.11.16 10:06

„Istorijos detektyvai“: nežinomi Lietuvos ir JAV santykiai

LRT.lt 2015.11.16 10:06

Kuris lietuvis liejo kraują už Jungtinių Amerikos Valstijų nepriklausomybę? Kokiam tikslui jis paliko gautus už kovas pinigus? Mitas, o gal tiesa, kad ankstesnis Niujorko pavadinimas buvo Aušra? Kaip Zenonas Lukošius vokiečių povandeninį laivą paėmė? Ir ar tiesa, kad amerikiečiai per radiją kvietė lietuvius kovoti su ginklu rankose? Šias temas Virginijus Savukynas nagrinės laidoje „Istorijos detektyvai“ jau šį sekmadienį 16.10 val. per LRT TELEVIZIJĄ.   

Ilgą laiką daugeliui lietuvių tai buvo pažadėta žemė, tačiau lietuviai ne tik naudojosi teikiamomis Jungtinių Valstijų galimybėmis. Jie ir prisidėjo prie šios valstybės kūrimo. „Istorijos detektyvų“ laida prasidės pasakojimu apie lietuvį, kuris kovojo už Jungtinių Valstijų nepriklausomybę. Kas dalindavo patarimus Jungtinių Valstijų prezidentui? Kieno paveikslas kabėjo legendinio kapitono Nemo kajutėje? 

Kieno vardas perverdavo tirono ausį, kaip sakė poetas Baironas? Apie ką rašė Jungtinių Valstijų prezidentas Thomas Jeffersonas: „Tai tyriausias laisvės sūnus, kurį man kada nors teko pažinti, – laisvės visiems, o ne tik saujelei turtingųjų“?

Niujorkas – svajonių miestas. Toks buvo, toks yra šiandien ir toks išliks. Tačiau, ar jūs patikėtumėte, jog šis miestas turėjo lietuvišką pavadinimą? Netikite? Šai kaip rašė Steigiamojo Seimo narys Juozas Pronskus: „Tie lietuviai pradėjo statyti miestą, kurį pavadino „Aušra“. Tuo laiku prasidėjo gausinga imigracija olandų, kurie apsigyveno toje vietoje, ir tarp lietuvių ir olandų kilo ginčas dėl miesto vardo. Lietuviai norėjo palaikyti vardą „Aušra“, o olandai „New Amsterdam“, ir tie ginčai ėjo ligi atvyko Duke of York ir išsprendė ginčus, pavadindamas tą miestą – New York.“ Štai ir detektyvas: ar tikrai taip buvo? Kas tai yra? Istorinė tiesa ar mitas?

1944 metų birželio 4-ąją Jungtinės Valstijos pasiekė didelę pergalę jūroje. Jiems pasisekė ne tik nugalėti priešą, bet ir paimti jų povandeninį laivą. vienas iš tos pergalės kalvių – lietuvių emigrantų palikuonis Zenonas Lukošius. Kaip visai tai nutiko? 

Vyresnės kartos žmonės prisimena pasakojimus, jog per radijo stotis amerikiečiai kvietė eiti į miškus, kovoti prieš sovietus, o patys dalino pažadus, kad ateis padėti. Ar šis populiarus įsitikimas, jog amerikiečiai ateis pavergtai Lietuvai į pagalbą ir išvaduos nuo sovietų jungo turėjo kokį nors realų pagrindą? O galbūt tai buvo tik dar vienas mitas? Istorikai laidoje paneigs šį mitą.

O laidą užbaigs interviu su JAV ambasadorės patarėja kultūrai, švietimui ir žiniasklaidai Rima J. Vydmantas: apie lietuviškas ir amerikietiškas tapatybes. Ir jai užduosime klausimą: kada amerikiečiai išrinks prezidentą, turintį lietuviškų šaknų?

„Istorijos detektyvai“ – sekmadienį 16.10 val. per LRT TELEVIZIJĄ.