Tavo LRT

2015.10.28 18:14

Premjeras: laidos tautinėms mažumoms turi būti transliuojamos tinkamu laiku

Radijo ir televizijos laidos, skirtos tautinėms mažumoms, turi būti transliuojamas tinkamu laiku. Tokį sprendimą, premjero Algirdo Butkevičiaus teigimu, priėmę Į Reikjaviką susirinkę Šiaurės ir Baltijos šalių premjerai, kurie tariasi, kaip atsakyti į regionui kylančius iššūkius.

– Ar priimti kokie nors bendri sprendimai dėl pabėgėlių?

– Diskusija vyko įvairiais klausimais. Apie pabėgėlius buvo kalbama plačiai, – net kai buvo diskutuojama apie Ukrainą, pabėgėlių tema irgi buvo paliesta.

Daugiausia buvo kalbama apie tai, kad pabėgėliai jau atkeliauja per Rusijos ir Latvijos bei Rusijos ir Estijos sienas. Žinoma, daugelis pasisakė, kad kai kuriose šalyse problemos tikrai didelės. Buvo paminėta Slovėnija, buvo minima Austrija ir tai, kad ji šiandien paskelbė, jog ruošiasi uždaryti sieną.

Daugiausia diskutavome regioninėmis temomis. Buvo kalbama apie Rytų partnerystę, t. y. apie Baltarusiją, Ukrainos padėtį, ekonominę padėtį Europos Sąjungoje (ES). Buvo paminėta ir Graikija.

– Švedija ketina įslaptinti pabėgėlių priėmimo centrus, nes pastaruoju metu prieš juos buvo surengta nemažai išpuolių. Daugiausia – gaisrų. Ar kitos šalys, tarp kurių yra ir Lietuva, nesvarsto imtis panašių saugumo priemonių?

– Yra specialistai, kurie sprendžia šiuos klausimus. Jie turi kiekvieną tokį atvejį įvertinti ir sukviesti komisijos posėdį. Šie klausimai turi būti svarstomi. Kadangi aš išvykęs, esu truputį nuo šios temos atitrūkęs. Šį klausimą dabar aktyviau sprendžia ir juo rūpinasi Vidaus reikalų ministerija, vidaus reikalų ministras su savo pavaduotoju ir vyriausybės vicekancleris. Jie galėtų išsamiau atsakyti į jūsų klausimą.

– Ką konkrečiai kalbėjote apie Rusijos grėsmę Šiaurės ir Baltijos šalims?

– Kalbėjome apie Rusijos propagandos įtaką Baltijos šalims. Buvo pasikeista nuomonėmis, kad reikalingas didesnis dėmesys tautinėms mažumoms, gyvenančioms tiek Baltijos, tiek kitose šalyse, – reikalingos įvairios programos rusų kalba tiek radijuje, tiek televizijoje. Tai turi būti numatyta tinkamu laiku – buvo išsakyta mintis, kad tokios laidos rodomos kone vidurnaktį.

Taip pat buvo kalbama apie Ukrainą. Buvo aiškiai pabrėžta, kad Rusija turi įgyvendinti visus tarptautinius reikalavimus, t. y. Minsko susitarimą. Kitokių kalbų negali būti. Taip pat, žinoma, buvo mano pranešimas, nes kiekvienam ministrui pirmininkui buvo numatyti atskiri klausimai apie Baltarusijos santykius su ES ir dabartinę politinę padėtį Baltarusijoje.

– Šiuo metu pas Seimo pirmininkę visų politinių frakcijų parlamentarai tariasi, kaip įgyvendinti Konstitucinio Teismo nutarimą dėl rinkėjų skaičiaus vienmandatėse apygardose. Socialdemokratai prieš savaitę pasiūlė naikinti vienmandates rinkimų apygardas. Trečiadienį jau patys atsisakė šios radikalios reformos. Kaip vertinate tai?

– Galiu pasakyti, kad socialdemokratai nesiūlė naikinti vienmandačių apygardų. Tai netiesa.

– Tai – Juozo Bernatonio pasiūlymas.

– Ne, J. Bernatonis siūlė, koks galimas variantas vėlesniu laikotarpiu. Politinėje taryboje jis pristatė Estijos pavyzdį. Tuo metu tam variantui nebuvo pritarta, o mūsų partijos vadovybė diskutavo. Valdyboje išsakiau mintį – rinkimai po metų, todėl reikia atsižvelgti į Konstitucinio Teismo priimtą sprendimą ir pakoreguoti apygardas, kur yra numatytas koeficientas. Reikia, kad jis būtų ne mažesnis kaip 0,9 ir ne didesnis kaip 1,1. Manau, kad šis kelias būtų pats teisingiausias. Noriu pakartoti, kad socialdemokratai nebuvo priėmę jokio sprendimo dėl vienmandačių apygardų naikinimo.