Tavo LRT

2015.10.08 11:38

Klausiate – atsakome. Ar išėjus į išankstinę pensiją ir sulaukus tikrojo pensinio amžiaus, pensijos dydis sugrąžinamas?

Jeigu žmogus pasinaudoja teise gauti senatvės pensiją anksčiau, jam mokama sumažinta išankstinė pensija ne tik iki senatvės pensijos amžiaus sukakties, bet ir sukakus senatvės pensijos amžiui. Taip teigia Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Socialinio draudimo ir kaupimo pensijų skyriaus vedėjo pavaduotoja Aušra Kanclerienė.   

Įstatymai nustato, kad senatvės pensija gali būti skiriama penkeriais metais anksčiau, nei sukanka senatvės pensijos amžius, jei žmogus atitinka kitas įstatymo nustatytas sąlygas. 

„Išankstiniais metais pensija mažinama atsižvelgiant į tai, kiek laiko žmogus anksčiau gauna šią pensiją, t. y., mažinama už kiekvieną pilną mėnesį, likusį iki senatvės pensijos amžiaus, po 0,4 proc. Taigi, jeigu asmuo gauna išankstinę pensiją likus penkeriems metams iki senatvės pensijos amžiaus, pensija mažinama 24 proc., trims metams – mažinama 14,4 proc., likus metams – 4,8 proc.“, – sako Socialinio draudimo ir kaupimo pensijų skyriaus vedėjo pavaduotoja.

Kadangi žmogus pasinaudoja teise gauti senatvės pensiją anksčiau, jam mokama sumažinta pensija ne tik iki senatvės pensijos amžiaus sukakties, bet ir sukakus šiam amžiui. Tokiam žmogui, sulaukusiam senatvės pensijos amžiaus, iš naujo apskaičiuojama senatvės pensija ir atitinkamai mažinama po 0,4 proc. už kiekvieną pilną mėnesį, kai asmuo gavo išankstinę senatvės pensiją. 

Jei buvo laikotarpių, kai žmogus dirbo ir išankstinė senatvės pensija jam buvo nemokama, už tą laikotarpį pensijos mažinimas neskaičiuojamas. „Jei žmogus gavo išankstinę pensiją metus, paskui trejus metus dirbo ir jos negavo, o vėliau – vėl gavo pensiją metus, jam senatvės pensija bus perskaičiuojama atsižvelgiant tik į tuos dvejus metus, kai žmogus gavo išankstinę pensiją“, – aiškina A. Kanclerienė. 

Asmuo, norintis gauti išankstinę pensiją, turi turėti būtinąjį darbo stažą (šiuo metu – 30 metų), negauti kitų socialinio draudimo pensijų ar išmokų, šalpos pensijų, neturėti draudžiamųjų pajamų, nebūti ūkininku ar jo partneriu pagal Ūkininko ūkio įstatymą, neturėti pajamų, susijusių su darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais. Be to, žmogui, norinčiam gauti išankstinę senatvės pensiją, turi būti likę ne daugiau kaip penkeri metai iki senatvės pensijos amžiaus sukakties.