Tavo LRT

2020.03.04 13:34

LRT kviečia Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 30-metį švęsti kartu

LRT.lt 2020.03.04 13:34

Kovo 11-ąją minėsime vieną svarbiausių šiuolaikinės Lietuvos istorijos įvykių – Nepriklausomybės atkūrimo 30-metį. 1990-ųjų kovo 11 d. Aukščiausiosios Tarybos-Atkuriamojo Seimo priimtas Nepriklausomybės Atkūrimo Aktas tapo lemiamu įvykiu Lietuvos išsivadavimo byloje, užbaigusiu pusę amžiaus trukusią šalies okupaciją.

Šią svarbią sukaktį LRT kviečia švęsti kartu. LRT parengtoje Kovo 11-osios minėjimo programoje – Lietuvos valstybės atkūrimo dienos minėjimo renginių tiesioginės transliacijos, dokumentiniai filmai apie iškilias Lietuvos asmenybes ir partizanines kovas, taip pat – specialios laidos ir pokalbiai su trisdešimtmečiais, gimusiais ir užaugusiais jau nepriklausomoje Lietuvoje.

LRT TELEVIZIJA transliuos specialią laidą „Kovo 11-ajai – 30“, kurios metu žurnalistai Rasa Tapinienė ir Virginijus Savukynas kalbins žinomus Lietuvos visuomenės veikėjus, politikus, šalies vadovus.

LRT RADIJO žurnalistai taip pat rengia radijo pokalbių ciklą „Mums trisdešimt“ su trisdešimtmečiais, gimusiais kartu su atkurta Lietuvos Nepriklausomybe, kovo 11-ąją. Pirmųjų pokalbių ištraukos bus transliuojamos šventinėje „Ryto garsų” laidoje kovo 11 dieną. Nepriklausomoje Lietuvoje gimę ir užaugę žmonės kalbės, kokią Lietuvą jie matė įvairiais savo gyvenimo tarpsniais, taip pat skirs jai sveikinimus ir linkėjimus.

LRT KLASIKOS žurnalistai Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo trisdešimtmečiui rengia specialią laidą „Kultūros forumas“, kurios metu su kultūros pasaulio atstovais, menininkais, nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatais aptars ryškiausius praėjusio trisdešimtmečio įvykius ir dabarties reiškinius.

LRT PLIUS taip pat transliuos originalų 1990 metų kovo 11 dienos videoįrašą, kai buvo priimtas istorinis aktas „Dėl Lietuvos nepriklausomos valstybės atstatymo“, įsigaliojęs 22 val. 44 minutės. Skelbdami Lietuvos nepriklausomybės atkūrimą Aukščiausiosios Tarybos deputatai buvo vieningi – nė vienas nebalsavo prieš.

1990 m. kovo 11 d. Aukščiausiosios Tarybos plenarinio posėdžio stenograma

Po vardinio balsavimo deputatų pasirašytas Nepriklausomybės Atkūrimo Aktas

Kovo 11 d., trečiadienis

LRT TELEVIZIJA

9.00 val. Kovo 11-ajai skirta LRT dokumentinė apybraiža „Mes nugalėjom“. Ved. V. Savukynas.

9.30 val. Gražiausios poetų dainos Kovo 11-ajai.

11.00 val. speciali laida „Kovo 11-ajai – 30“. Tiesiogiai iš LRT studijos (su vertimu į gestų k.). Ved. R. Tapinienė ir V. Savukynas.

12.00 val. Trijų Baltijos valstybių vėliavų pakėlimo ceremonija Nepriklausomybės aikštėje. Tiesioginė transliacija su vertimu į gestų k.

12.30 val. Lietuvos kariuomenės Garbės sargybos kuopos ir Lietuvos, Latvijos, Estijos karinių orkestrų paradas nuo Nepriklausomybės aikštės iki Katedros aikštės. Tiesioginė transliacija.

12.40 val. eitynių su Trispalve „Nepriklausomybės atkūrimo keliu“ Gedimino prospektu Vilniuje tiesioginė transliacija.

13.00 val. šv. Mišių Vilniaus arkikatedroje bazilikoje tiesioginė transliacija.

14.35 val. Premjera. Dokumentinis filmas „Misija Sibiras'19. Paliesti tremtį“. Aut. A. Rudaitis.

15.40 val. „Svajonių šalis. Lietuva prieš 30 metų ir dabar“. Ved. A. Švedas.

16.10 val. Premjera. Dokumentinis filmas „Vanago portretas“. Aut. V. V. Landsbergis.

18.30 val. Premjera. Dokumentinis filmas „Elė ir Daktaras“. Aut. R. Bružas

21.00 val. Kovo 11-ajai skirta LRT dokumentinė apybraiža „Mes nugalėjom“. Ved. V. Savukynas.

21.30 val. šventinio koncerto „22.44 Lietuvos laiku“ iš Nepriklausomybės aikštės Vilniuje tiesioginė transliacija.

22.50 val. dokumentinis filmas „Spec. Žvėrynas“. Aut. A. Lekavičius.

LRT PLIUS

10.45 val. Premjera. Dokumentinė apybraiža „Uosis iš Dievogalos“ Aut. E. Mildažytė.

13.45 val. dokumentinis filmas „Stovintis priešaky. Lietuvos Respublikos Prezidentai“. Aut. S. Palčinskaitė, A. Lygnugaris.

17.00 val. dokumentinis filmas „Lituanie, mano laisve“. Aut. M. Jablonskytė.

18.05 val. Kovo 11-ajai skirta LRT dokumentinė apybraiža „Mes nugalėjom“. Ved. V. Savukynas.

18.30 val. vaidybinis filmas „Emilija iš Laisvės alėjos“. Aut. D. Ulvydas.

21.00 val. originalaus 1990 metų kovo 11 dienos videoįrašo, kai buvo priimtas istorinis aktas „Dėl Lietuvos nepriklausomos valstybės atstatymo“, transliacija.

21.50 val. Premjera. Dokumentinis filmas „Kapas 27/3. Vanago sugrįžimas“. Aut. A. Kuzmickas.

LRT RADIJAS

7.00 val. Kovo 11-ajai skirta laida „Ryto garsai“. Ved. R. Kupetytė.

09.05 val. Kovo 11-ajai skirta laida „Aktualijų studija“. Ved. V. Savukynas.

10.00 val. Kovo 11-ajai skirta laida „10-12“. Ž. Kropaitė.

12.00 val. Trijų Baltijos valstybių vėliavų pakėlimo ceremonija Nepriklausomybės aikštėje. Tiesioginė transliacija.

17.00 val. Kovo 11-ajai skirta laida „60 minučių“, kurioje kalbinami signatarai ir Lietuvos Prezidentai. Ved. D. Jursevičius ir S. Vasiliauskaitė (kartojama 2020–03–09 laida).

18.12 val. Radijo dokumentika. „Kelias, kryžkelė, Alanis ir aš“. Aut. V. Pilibaitytė (kartojama 2019–08–25 laida)

19.05 val. Radijo dokumentika. „Kaip vakar I Būsenos. Trumpos radijo istorijos apie laisvę“. Aut. V. Pilibaitytė, G. Savickas (kartojama 2020–03–08 laida).

21.30 val. šventinio koncerto „22.44 Lietuvos laiku“ iš Nepriklausomybės aikštės Vilniuje tiesioginė transliacija.

LRT KLASIKA

8.00 val. Speciali laida „Kultūros forumas“ – apie ryškiausius praėjusio trisdešimtmečio įvykius, dabarties reiškinius, pokyčius ir būtinus sprendimus ateičiai (kartojama 2020–03–10 laida).

11.05 val. Radijo dokumentika. „Trys nutikimai Sąjūdžio išvakarėse“. Aut. S. Bendžius.

11.50 val. Liudvigo van Beethoveno „Missa solemnis“. Atlieka solistai, Kauno valstybinis choras, Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras. Dir. J. Domarkas.

13.00 val. šv. Mišių Vilniaus arkikatedroje bazilikoje tiesioginė transliacija.

15.05 val. „Homo cultus. Istoriko teritorija“. Ved. A. Švedas.

19.00 val. Klasikos koncertų salė. Baltijos valstybių atkūrimo 100-mečiui. Koncerto „Baltijos laisvė“ įrašas iš Lietuvos nacionalinės filharmonijos ir Baltijos šalių orkestrų festivalio koncerto įrašas iš Kongresų rūmų.

23.05 val. Euroradijo koncertas. Švedijos radijo choro koncertas Stokholme. Dir. G. Šlekytė. Programoje J. Janulytės, F. Mendelssohno, M. Regerio, J. Brahmso, Br. Kutavičiaus, V. Augustino, O. Narbutaitės kūriniai.