Tavo LRT

2019.12.17 17:01

LRT biudžetas 2020 m.: daugiausia lėšų turinio kūrimui

LRT.lt2019.12.17 17:01

Modernizuojamos LRT radijo stotys, diegiama sistema siekiant geresnio naujienų tarnybų bendradarbiavimo, toliau stiprinamas LRT.lt portalas ir kuriamas kanalas pasaulio lietuviams, rengiamasi Nepriklausomybės 30-mečio projektams, dar daugiau dėmesio kultūrai, atsinaujinę TV projektai, — tai kelios sritys, kurioms ketinama skirti papildomų lėšų LRT tarybai patvirtinus 2020-ųjų LRT biudžetą.

Kaip sudaromas LRT biudžetas?

Lietuvos visuomeninio transliuotojo biudžetas 2020 m. sudarys 46,3 mln. EUR. Didžioji jo dalis skiriama turiniui kurti – apie 61 proc. Personalui išlaikyti – 31,5 proc., administracinėms išlaidoms – 5,3 proc., rinkodarai – 2 proc.

„LRT ir 7 jo kanalams keliami dideli ir ambicingi tikslai: ugdyti pilietiškumą, puoselėti kultūrą, jos įvairovę, užtikrinti valstybei svarbias transliacijas, kurti įvairioms auditorijoms patrauklų ir kokybišką turinį. Šiuos tikslus turime pasiekti net ir keičiantis turinio vartojimo tendencijoms bei didėjant konkurencijai su turinio platformomis visame pasaulyje. Labai svarbu, kad visuomeninis transliuotojas neatsiliktų nuo realijų, sugebėtų likti aktualus auditorijai ir būti ten, kur yra auditorija. Tik nepriklausomo, auditorijos mėgstamo ir kokybišką turinį siūlančio visuomeninio transliuotojo indėlis į demokratiją ir kultūrą yra vertingas“, — sako LRT generalinė direktorė Monika Garbačiauskaitė-Budrienė.

Pasak M. Garbačiauskaitės-Budrienės, LRT biudžetas svarstytas atsižvelgiant į LRT strategiją ir prioritetus, ir jo planas yra nuosekli ir tikslinga praeitų metų veiklos tąsa.

Daugiau lėšų kitąmet bus skiriama naujienų portalui LRT.lt, kuris ir 2020 m. išliks prioritetas. Čia startuos vienas svarbiausių kitų metų projektų išeiviams LITUANICA. Taip pat numatyta dar daugiau dėmesio skirti didžiulio susidomėjimo sulaukusiai 2019 m. pasirodžiusiai LRT ENGLISH rubrikai portale anglų kalba.

LRT, siekdamas išlikti žinių ir aktualijų lyderiu visuose savo kanaluose, planuoja svarbų pokytį – sujungti LRT naujienų tarnybų darbą virtualiai ir taip perkelti naujienų rengimą LRT ir žurnalistų bendradarbiavimą į kitą kokybinį lygmenį. Taip pat planuojamas korespondentų punktas Briuselyje.

LRT tarybos patvirtintame biudžete numatyta daugiau lėšų skirti televizijos programų transliavimui dėl to, kad Vyriausybės nutarimu Lenkijos pasienyje įrengiamas siųstuvas.

Daugiau lėšų numatyta skirti radijo programoms, jų atnaujinimo ir modernizavimo planams. Ketinama nusidėvėjusią pultų įrangą pakeisti modernia ir maksimaliai automatizuota bei jau 2020 m. įgyvendinti vizualaus radijo programą su vaizdo įranga studijose, dirbtinio intelekto programomis ir pan. LRT bus pirmieji Lietuvoje, įgyvendinsiantys aukštos kokybės ir didelių galimybių vizualaus radijo programą. Šia kryptimi eina ir daugelis Europos radijų – visuomeninių transliuotojų.

Papildomai planuojama skirti LRT PLIUS kanalui, kurio sezonas ilginamas vienu mėnesiu, taip pat planuojama daugiau originalių programų ir daugiau dėmesio kultūros laidoms.

Papildomų lėšų bus skiriama ir 2020 m. kokybiškai atsinaujinantiems svarbiems nacionaliniams TV projektams – nacionalinei „Eurovizijos“ atrankai, vaikų ir moksleivių konkursui „Dainų dainelė“.

LRT biudžetas yra vienas mažiausių tarp visuomeninių transliuotojų Europoje. Europos transliuotojų sąjungos (EBU) duomenimis, 2018 m. LRT biudžetas, tenkantis vienam gyventojui, buvo 3 kartus mažesnis už EBU šalių vidurkį, kuris siekė 45 EUR. Lietuvos visuomeninio transliuotojo biudžetas vienam gyventojui 2018 m. siekė 14,28 EUR.

LRT biudžetas sudaromas pagal įstatymu nustatytą formulę ir yra tiesiogiai priklausomas nuo užpraeitais metais valstybės surinktų mokesčių. Skiriamų lėšų dydis sudaro 1,5 proc. biudžeto pajamų iš gyventojų pajamų mokesčio ir 1,3 proc. iš akcizo pajamų.

„Toks finansavimo modelis užtikrina LRT nepriklausomumą nuo valdžios institucijų, taip pat nuo reklamos pinigų ir ekonominio lobizmo. Prognozuojamas, kryptingas ir nuoseklus LRT skiriamas valstybės finansavimas turi didžiulę reikšmę demokratijai bei pliuralizmui ir užtikrina nešališkumą“, — sako LRT tarybos pirmininkas Liudvikas Gadeikis.