Tavo LRT

2015.09.08 13:45

Klausiate – atsakome. Kodėl vokiečių kariuomenė ketverius metus buvo Suvalkijoje?

Suvalkijos krašto istorija gerokai skiriasi nuo visos Lietuvos, o vokiečių palikta žymė šiame regione jaučiama ir šiandien. Taip mano Vilkaviškio krašto muziejaus muziejininkas istorikas Antanas Žilinskas.  

Suvalkijos krašto istorija gerokai skiriasi nuo visos Lietuvos, o vokiečių palikta žymė šiame regione jaučiama ir šiandien. Taip mano Vilkaviškio krašto muziejaus muziejininkas istorikas Antanas Žilinskas.

LRT RADIJO klausytoja Aleksandra susidomėjo Suvalkijos krašto istorija. „Sako, kad 1940 m. liepos mėnesį Amerika mums padėjo. Bet ką darė vokiečiai keturis metus Lietuvoje? 1940 m. birželio 14 d. Lietuva jau buvo pilna Vermachto kareivių. Tai kaip čia dabar yra? Paaiškinkite, prašau, ką veikė vokiečių kariuomenė ketverius metus Suvalkijoje?“ – prašo klausytoja.

Vilkaviškio krašto muziejaus muziejininkas, istorikas A. Žilinskas sako, kad Suvalkijos regionas turi išties kitokią istoriją nei visos Lietuvos regionas.

„Žinome, kad, kai didžiosios valstybės – Vokietija ir Sovietų Sąjunga – dalinosi Lietuvos teritoriją, Suvalkija buvo palikta Vokietijai. Tik 1940 m. sausio mėnesį buvo perpirkta ir atiteko tuometiniai Sovietų Sąjungai“, – aiškina istorikas. Karo pradžia, kai Vokietija įžengė į Lietuvos teritoriją, buvo 1941 m. birželio 22 d. „Ir jau ryte Kybartuose iš tiesų buvo vokiečių kariuomenė, bet ten gana stipriai pasipriešino raudonarmiečių pasienio postas, ir vokiečiai iš dalies apėjo Kybartus. Pasipriešinimo židinys prie pat sienos buvo nuslopintas tik vėliau“, – pasakoja A. Žilinskas.

Skaudžiausia nelaimė, pašnekovo teigimu, vyko su Kybartų ir aplinkinių rajonų žydų tautybės žmonėmis. „Prie Kybartų, prie Virbalio, Vištytyje, Vilkaviškyje, Pilviškėse buvo sunaikinta visa žydų bendruomenė. Tai – ryškus ir skaudžiausias faktas atsakant, ką darė vokiečiai Suvalkijoje ketverius metus“, – mano pašnekovas.

Dar viena istoriko atskleista detalė – vokiečiai šias teritorijas sugalvojo suvokietinti, ir 1940 m., ypač pasienio rajone, gyveno daug vokiečių šeimų. „Pagal Ribentropo-Molotovo sutartį jos išvyko į Vokietiją. Daugelis 1941 m., kaip prisimena vietiniai gyventojai, grįžo su esesininkų uniformomis, pamiršę savo kaimynus lietuvius“, – sako A. Žilinskas.

Vokiečių valdžia skyrė ūkininkų žemes, į kurias kėlėsi vokiečiai kolonistai. Čia vyko net vietinis ūkininkų pasipriešinimas. „Vokiečių paliktos žymės jaučiamos Suvalkijoje ir šiandien“, – įsitikinęs Vilkaviškio krašto muziejaus muziejininkas.