Tavo LRT

2015.09.08 13:45

Klausiate – atsakome. Iš kur kilęs Puntuko akmens pavadinimas?

Iš kur kilęs 6 km į pietus nuo Anykščių stūksančio Puntuko akmens pavadinimas, – neaišku. Pasak Anykščių regioninio parko direktorius Kęstučio Šerepkos, jo vardas kildinamas net iš keleto legendų.

Iš kur kilęs 6 km į pietus nuo Anykščių stūksančio Puntuko akmens pavadinimas, – neaišku. Pasak Anykščių regioninio parko direktorius Kęstučio Šerepkos, jo vardas kildinamas net iš keleto legendų.

Į LRT Radiją paskambinęs Eduardas iš Kauno teiraujasi, iš kur kilęs Puntuko akmens pavadinimas.

„Noriu pasakyti, kad žemaičiai dūnininkai buožgalvius, varlių jaunimą, vadina ne buožgalviais, o puntagalviais. Dzūkijoje yra ežeras, labai apvalus, irgi lyg su uodegėle, panašus į buožgalvį. Jis vadinamas Prapuntas. Gal kartais iš čia kilęs Puntuko pavadinimas?“ – domisi vyras.

Anykščių regioninio parko direktorius K. Šerepka pasakoja, kad Puntuko pavadinimas atsirado iš legendų. „Kitokių duomenų mes neturime. O legendų yra keletas“, – sako jis.

Anot K. Šerepkos, pasakojama, kad Puntuką nešėsi velnias, norėjęs sudaužyti Anykščių bažnyčią. „Paskui, gaidžiui užgiedojus, nelabasis paleido iš savo nagų Puntuką ir tas nukrito į mišką“, – teigia Anykščių regioninio parko direktorius.

Jis pažymi, kad ši legenda primenama ir Antano Baranausko poemoje „Anykščių šilelis“.

Pasak kitų padavimų, ant šio akmens sudegintas lietuvių karžygys Puntukas, narsus karo vadas. Manoma, kad Puntuko akmuo nuo pagonybės laikų buvęs religinių apeigų vieta.

K. Šerepkos žiniomis, yra ir dar viena legenda, kurioje pasakojama, kad netoli tos vietos, kur dabar yra Puntukas, gyvenusi darbšti ir sąžininga Anykštos giminė, o vyriausia tos giminės galva buvusi Anykšta.

„Ji turėjusi tokį paslaptingą ženklą, kurį pamatę velniukai tuojau į pragarą smukdavę. Supykęs vyriausiasis velnias ir paliepęs savo anūkui numesti ant Anykštos trobelės didelį akmenį. Ilgai velniukas bandęs jį kelti, bet veltui. Tada senis liepęs sūnui. Ir tas neįstengęs. Pyktelėjęs senis pabandė pats. Bet ir jam neišėjo. Dar labiau supykęs senis ir sušnypštęs. Staiga prigūžėję daugybė velniukų. Jie pakėlė jį ir pradėjo nešti“, – pasakoja K. Šerepka.

Jis tęsia, kad visa tai stebėjęs Perkūnas. Jam pagailo Anykštos ir jis ėmė spjaudytis ugnimi. Velniai išsigando ir akmenį paleido.

„Netoliese gyveno toks vyras Puntukas – piktas ir nedoras buvo žmogus. Pasistatė jis toje vietoje, kur krito akmuo, pirkią. Kai krito akmuo, tai tiesiai ant Puntuko pirkios. Nuo to laiko Puntuko niekas daugiau nebematė, o akmenį jo vardu pradėjo vadinti“, – kalba vyras.

Anykščių regioninio parko vadovas taip pat nurodo, kad visai netoli Anykščių, 8 km į pietvakarius, yra Puntuko kaimas. „Tokia žinoma, turime mūsų informacija apie Puntuko vardo atsiradimą“, – teigia K. Šerepka.

Iš kur tiksliai kilęs 265 tonas sveriančio akmens vardas, neaišku.

Archeologai mano, kad šį akmenį paliko Skandinavijos kalnų ledynai, per Lietuvą slinkę prieš keliasdešimt ar keliolika tūkstančių metų, todėl nustatyti, kas ir kodėl šį akmenį pavadino Puntuku, sudėtinga. Belieka tik tikėti vienu iš mitų.