Sportas

2015.04.08 14:07

LTOK ir Aplinkos ministerija rinks palankiausią aplinkai sporto bazę

2015.04.08 14:07

Lietuvos tautinio olimpinio komiteto (LTOK) prezidentė Daina Gudzinevičiūtė ir LR aplinkos ministras Kęstutis Trečiokas pasirašė susitarimą, pagal kurį abi organizacijos įsipareigojo surengti konkursą ir išrinkti palankiausią aplinkai sporto bazę Lietuvoje.

Lietuvos tautinio olimpinio komiteto (LTOK) prezidentė Daina Gudzinevičiūtė ir LR aplinkos ministras Kęstutis Trečiokas pasirašė susitarimą, pagal kurį abi organizacijos įsipareigojo surengti konkursą ir išrinkti palankiausią aplinkai sporto bazę Lietuvoje.

Konkurso metu bus išrinkti du nugalėtojai – labiausiai aplinkai palanki sporto bazė mieste ir rajone. Aplinkos ministerija nugalėtojams įteiks garbės raštus ir po specialiąją lentelę, tvirtinamą prie pastato, o LTOK skirs piniginius prizus po 1500 eurų.

„Tarptautinis olimpinis judėjimas labai palaiko draugiškumą aplinkai ir gamtos puoselėjimą. Mums svarbu, kad sporto bazės laikytųsi aplinkosauginių reikalavimų, išlaikytų natūralią ir švarią aplinką. Tikimės, kad šio konkurso dėka atsiras įdomių ir gražių pavyzdžių, kurie paskatins kitų sporto bazių vadovus jungtis prie „žaliųjų“ iniciatyvų“, – sakė LTOK prezidentė D. Gudzinevičiūtė.

Aplinkai palankiausios sporto bazės rinkimai organizuojami pirmą kartą. Konkursą inicijavo LTOK komisija „Sportas ir aplinka“. Aplinkos puoselėjimo skatinimas yra viena svarbiausių olimpinio judėjimo iniciatyvų. Tarptautinis olimpinis komitetas aktyviai bendradarbiauja su Jungtinių tautų organizacija aplinkosaugos programose, olimpiniai komitetai įvairiose šalyse vykdo aplinkosaugą skatinančias veiklas.