Sportas

2015.09.08 13:45

S. Skvernelis: turime užkirsti kelią nesąžiningiems veiksmams sporte

ELTA 2015.09.08 13:45

Vidaus reikalų ministerijoje (VRM) pasirašyta tarpinstitucinė sutartis dėl bendradarbiavimo kovojant su manipuliacijomis sporto varžybose. Sutartį pasirašė vidaus reikalų ministras Saulius Skvernelis, Kūno kultūros ir sporto departamento (KKSD) generalinis direktorius Edis Urbanavičius, Lošimų priežiūros tarnybos (LPT) direktorius Virginijus Daukšys, policijos generalinis komisaras Linas Pernavas ir generalinio prokuroro pavaduotojas Darius Raulušaitis.

Vidaus reikalų ministerijoje (VRM) pasirašyta tarpinstitucinė sutartis dėl bendradarbiavimo kovojant su manipuliacijomis sporto varžybose. Sutartį pasirašė vidaus reikalų ministras Saulius Skvernelis, Kūno kultūros ir sporto departamento (KKSD) generalinis direktorius Edis Urbanavičius, Lošimų priežiūros tarnybos (LPT) direktorius Virginijus Daukšys, policijos generalinis komisaras Linas Pernavas ir generalinio prokuroro pavaduotojas Darius Raulušaitis.

„Manipuliacijos sporto varžybose – viena didžiausių grėsmių šiandieniniam sportui tiek Lietuvoje, tiek pasaulyje. Susitarimai dėl varžybų rezultatų nėra vien sporto problema. Jie ne tik pažeidžia sąžiningos konkurencijos principą, bet ir dažnai yra susiję su kitais stambiais kriminaliniais nusikaltimais, pavyzdžiui, nelegalių pinigų plovimu per legalias lažybas. Todėl bendromis jėgomis turime imtis visų įmanomų priemonių užkirsti tam kelią“, – sakė ministras S. Skvernelis.

Keturios institucijos viena kitai teiks informaciją

Pagal pasirašytą sutartį Vidaus reikalų ministerija, policija, prokuratūra, KKSD ir LPT įsipareigojo teikti visokeriopą tarpusavio pagalbą užkardant, siekiant atskleisti ir ištirti padarytus teisės pažeidimus, susijusius su manipuliavimu sporto varžybų rezultatais.

Visos institucijos, gavusios informacijos apie manipuliacijas sporte ar bandymus manipuliuoti, nedelsiant ja pasidalins su sutarties partnerėmis, išskyrus atvejus, kai tai galėtų pakenkti vykdomiems ikiteisminiams tyrimams. Lietuvos kriminalinės policijos biuras, atlikdamas tyrimus dėl manipuliacijų sporto varžybose, ir prokuratūra, organizuodama tokius ikiteisminius tyrimus ir jiems vadovaudama, galės pasitelkti KKSD bei LPT atstovus.

Sutartyje numatytas institucijų bendradarbiavimas apims bendrus koordinuotus veiksmus, suderintų klausimų atstovavimą Lietuvos ir tarptautinėse institucijose, prevencijos ir švietimo projektų bei programų vykdymą, taip pat – teisėkūros iniciatyvas ir teisės aktų projektų derinimą. Numatyta dalintis gerąja patirtimi bei profesinėmis žiniomis, teikti konsultacijas, metodinę ir institucinę pagalbą, organizuoti bendrus kvalifikacijos tobulinimo renginius.

Kūno kultūros ir sporto departamentas taip pat įsipareigojo bendradarbiauti su Lietuvos sporto organizacijomis, siekiant jų pasirengimo kovoti su manipuliacijomis sporto varžybose. Lošimų priežiūros tarnyba  – prireikus, vykdyti lažybų iš sporto stebėseną ir bendradarbiauti su lažybų organizatoriais, nustatant ir išaiškinant manipuliacijų sporto varžybomis atvejus.

„Pernai rugsėjį Lietuva pasirašė Europos Tarybos Konvenciją dėl manipuliacijų sporto varžybose, kuri dar turi būti ratifikuota. Esu įsitikinęs, kad tik suvienijus Lietuvos sporto institucijų ir organizacijų, policijos, prokuratūros, Lošimų priežiūros tarnybos pajėgas ir dirbant kartu su kitų šalių bei tarptautinių organizacijų atstovais bus galima efektyviau užkirsti kelią nesąžiningiems veiksmams sporte“, – teigia ministras S. Skvernelis.

Pasaulinės sporto rungtynių stebėjimo agentūros „Sportradar“ 2012 m. duomenimis, Lietuva pateko į sąrašą 10-ies valstybių, kuriose užfiksuota daugiausia futbolo rungtynių, kurios laikomos sutartomis. 2014 m. „Transparency International“ atlikto tyrimo duomenimis, 55 proc. futbolininkų ir 30,9 proc. krepšininkų teigė, jog nesąžiningi susitarimai dėl rungtynių Lietuvoje yra paplitę.