Sportas

2014.11.07 16:23

Siūlo galimybę rentas gauti platesniam sportininkų ratui

ELTA 2014.11.07 16:23

Atsižvelgiant į tai, kad ne visose sporto šakose fiksuojami pasaulio rekordai, siūloma nustatyti, kad teisę gauti rentą galėtų įgyti ir tie olimpinių sporto šakų neolimpinių rungčių sportininkai, kurių propaguojamose sporto šakose pasaulio rekordai nėra fiksuojami.

Atsižvelgiant į tai, kad ne visose sporto šakose fiksuojami pasaulio rekordai, siūloma nustatyti, kad teisę gauti rentą galėtų įgyti ir tie olimpinių sporto šakų neolimpinių rungčių sportininkai, kurių propaguojamose sporto šakose pasaulio rekordai nėra fiksuojami.

Tokią Kūno kultūros ir sporto įstatymo pataisą Seimo posėdžių sekretoriate įregistravo Jaunimo ir sporto reikalų komisijos pirmininkas Juras Požela ir šios komisijos nariai.

Jeigu Seimas pritartų, teisę gauti rentą galėtų įgyti sportininkai, olimpinės sporto šakos neolimpinės rungties pasaulio čempionais tapę 3 ir daugiau kartų.

„Projekto rengimą paskatino rentų buvusiems sportininkams skyrimo ir mokėjimo sąlygų, numatytų Kūno kultūros ir sporto įstatyme, galimas neatitikimas Konstitucijai ir joje įtvirtintam asmens lygybės principui“, – sako Seimo Jaunimo ir sporto reikalų komisijos nariai.

Šiuo metu įstatymas numato, kad teisę gauti rentą turi buvęs sportininkas, tapęs olimpinės sporto šakos neolimpinės rungties ir pasaulio čempionu, ir pasaulio rekordininku.

„Tačiau, atsižvelgiant į įvairių sporto šakų pobūdį, ne visose sporto šakose fiksuojami pasaulio rekordai. Dėl šios priežasties svarstytina, ar sportininkai, kurių propaguojamos sporto šakos pasaulio rekordai nefiksuojami, teisės į rentos gavimą atžvilgiu nediskriminuojami sportininkų, kurių propaguojamose sporto šakose fiksuojami pasaulio rekordai, atžvilgiu. Taigi kyla klausimas, ar tokiu būdu galimai nepažeidžiamas Konstitucinis asmenų lygybės principas“, – sako projekto autoriai.

Priėmus projektą, reikės atitinkamai keisti Rentų buvusiems sportininkams mokėjimo sąlygų ir tvarkos aprašą, patvirtintą Vyriausybės 2008 m. gruodžio 3 d. nutarimu.