Sportas

2014.09.19 10:41

Lietuva prisijungė prie konvencijos prieš manipuliacijas sporte

ELTA 2014.09.19 10:41

Lietuva prisijungė prie konvencijos prieš manipuliacijas sporte. Lietuvos Respublikos vardu tarptautinę konvenciją prieš manipuliaciją sporto varžybomis ketvirtadienį pasirašė vidaus reikalų viceministras Elvinas Jankevičius.

Lietuva prisijungė prie konvencijos prieš manipuliacijas sporte. Lietuvos Respublikos vardu tarptautinę konvenciją prieš manipuliaciją sporto varžybomis ketvirtadienį pasirašė vidaus reikalų viceministras Elvinas Jankevičius.

Konvenciją ratifikavo Europos Tarybos šalių ministrai, atsakingi už sportą, susirinkę į 13-ąją konferenciją Macoline (Šveicarija).

Konvencija prieš manipuliacijas sporto varžybomis – tai tarptautinių standartų rinkinys, kuris, tikimasi, taps veiksminga priemonė tarptautiniu mastu kovojant su manipuliacijomis sporto varžybų rezultatais, pažymima Vidaus reikalų ministerijos pranešime.

Konvencijoje didžiausias dėmesys skiriamas tarptautinio bendradarbiavimo ir prevencijos priemonėms, rizikos įvertinimui ir valdymui, keitimuisi informacija, asmens duomenų apsaugai, teisėsaugos institucijų bendradarbiavimui, atsakomybės ir sankcijų numatymui. Konvencija pateikia ir apibrėžimus, suvienodinančius sutartų varžybų reiškinio supratimą ir vertinimą, tarp jų manipuliacijų sporto varžybų rezultatais, lažybų iš sporto, nelegalių lažybų iš sporto, įtartinų lažybų iš sporto ir kitus.

Nauja tarptautinė konvencija bus atvira – prie jos galės prisijungti tiek Europos valstybės, tiek ir valstybės už Europos ribų. Be to, konvencija prie jos prisijungsiančioms valstybėms numato pareigą įsteigti nacionalinę platformą, kuri nacionaliniu lygiu rinktų, analizuotų ir dalintųsi susijusia informacija, koordinuotų kovos su manipuliacijomis sporto varžybų rezultatais veiksmus, bendradarbiautų su analogiškomis nacionalinėmis platformomis kitose valstybėse.

„Konvencijoje apibrėžti veiklos standartai ir bendradarbiavimo mechanizmai bus esminiai formuojant nacionalinę kovos su manipuliacijomis sporto varžybomis strategiją. Turime aktyviai bendradarbiauti tarptautiniu lygiu su kitomis valstybėmis bei tarptautinėmis organizacijomis, pagal sutartus standartus dalinantis informacija bei gerąja patirtimi“, – teigia tarptautinį dokumentą Lietuvos vardu pasirašęs viceministras E. Jankevičius.

Konvenciją rengiant dalyvavo 42 valstybių atstovai iš Europos Tarybos narių ir stebėtojų.