Sportas

2018.12.13 15:59

Generalinė prokuratūra vertins Lietuvos sporto draugijos „Žalgiris“ veiklą

BNS 2018.12.13 15:59

Gruodžio 12 d. posėdyje Seimo Antikorupcijos komisija apsvarstė klausimus dėl bendrovės „Olifėja“ veiklos bei Lietuvos sporto draugijos „Žalgiris“ turto valdymo.

Lietuvos sporto draugijos „Žalgiris“ prezidentas Bronislavas Vasiliauskas, be kita ko, informavo komisiją, kad ilgiau nei 10 metų dalis draugijos turto pagal pasaugos sutartį laikoma sandėlyje, taip pat draugija buvo parengusi ketinimų protokolo projektą dėl draugijos turto panaudojimo kartu su Tauragės miesto savivaldybe ar trečiaisiais asmenimis įsteigiant viešąją įstaigą.

Siekdama visapusiškai įvertinti gautą informaciją dėl draugijos turto valdymo, Seimo Antikorupcijos komisija kreipėsi į Generalinę prokuratūrą prašydama įvertinti, ar nėra Lietuvos sporto draugijos „Žalgiris“ ir Tauragės r. savivaldybės atsakingų asmenų veiksmuose galimų nusikalstamų veikų sudėties. Atkreiptinas dėmesys, kad ilgalaikis sportinio inventoriaus nenaudojimas nedera su draugijos įstatuose numatytais draugijos tikslais: vystyti ir propaguoti kūno kultūrą ir sportą, plėtoti gyventojų sveikatos gerinimo sąlygas, vystyti ir populiarinti kūno kultūrą ir masinį sportą, teikti labdarą ir paramą.

Apsvarsčius loterijų organizatorių veiklą Seimo Antikorupcijos komisija nusprendė prašyti Specialiųjų tyrimų tarnybos įvertinti galimas korupcijos rizikas bei atlikti Lietuvos Respublikos loterijų įstatymo bei kitų teisės aktų, reglamentuojančių loterijų organizavimą, antikorupcinį vertinimą. Komisija taip pat kreipėsi į Vyriausiąją tarnybinės etikos komisiją, prašydama įvertinti loterijas organizuojančių asmenų galimą interesų konfliktą. Valstybinės mokesčių inspekcijos paprašyta pateikti duomenis dėl paramos/labdaros skirstymo.

Pirmoji „Žalgirio“ draugijos galimai neteisėtą veiklą išviešino „Lietuvos ryto“ žurnalistė Eglė Šilinskaitė-Puškorė.