Sportas

2015.02.14 17:32

Sporto žaidynės seniai baigėsi – skolos liko iki šiol

Nepriklausomi auditoriai nustatė, kad penktųjų TAFISA žaidynių rengėjai neefektyviai ir netaupiai naudojo materialinius ir finansinius išteklius. Sporto funkcionieriai už vasarą suteiktas paslaugas per šimtui kreditorių liko skolingi daugiau nei milijoną litų.

Nepriklausomi auditoriai nustatė, kad penktųjų TAFISA žaidynių rengėjai neefektyviai ir netaupiai naudojo materialinius ir finansinius išteklius. Sporto funkcionieriai už vasarą suteiktas paslaugas per šimtui kreditorių liko skolingi daugiau nei milijoną litų.

Nepriklausomi auditoriai nustatė, kad TAFISA žaidynių rengėjų kartu su dalininkais įsteigtos įmonės veiklos nuostoliai siekia 1,2 mln. litų. Įmonė nesukūrė tinkamos vidaus kontrolės, nebuvo tvarkos, kas turi teisę disponuoti grynaisiais pinigais. Su renginio dalyvius maitinusia įstaiga sudaryta sutartis buvo viršyta kone dukart, o įstaigos vadovas sau ir keliems darbuotojams už darbą skyrė atlyginimo priedus nuo 1,5 iki 4 tūkst. litų.

„Įstaigos „Sportas visiems – Šiaulių regionas 2012“ vadovas galimai padarė darbo drausmės pažeidimą. Atsižvelgus į audito išvadas yra priimamas sprendimas užvesti drausminės nuobaudos įstaigos vadovui procedūrą – tai yra numatyta įstaigos įstatuose“, – komentuoja Šiaulių regiono plėtros agentūros direktorė Jolita Butkutė.

Didžiausio įmonės dalininko nuomone, skolos galėjo atsirasti ne vien dėl to, kad pinigai galbūt iššvaistyti, ne dėl blogo vadovavimo, o visai dėl kitų priežasčių – sporto renginiai visada esantys nuostolingi.

„Kai organizuoja didieji miestai, kažkodėl tos skolos yra kompensuojamos, o kai Šiauliai išsišoko su tokiu pasaulinio lygio renginiu, tam nuo pat pradžių buvo nepritariama sporto visuomenėje“, – piktinosi Šiaulių savivaldybės administracijos direktorius Vladas Damulevičius.

Nuo metų pradžio viešoji įstaiga „Sportas visiems – Šiaulių regionas 2012“ sumažėjo nuo 100 darbuotojų  iki dviejų, tačiau ir jų mieste rasti neįmanoma.

Europos Komisijai pervedus apie 500 tūkst. litų, skolos sumažėjo. Šiuo metu įstaigos sąskaitos areštuotos. Atsiimti 126 tūkst. litų skolą per teismus pavyko tik sportininkus vežiojusiam „Busturui“. Kitų kreditorių likimas kol kas miglotas. Dalininkai ketina kreiptis pagalbos į žaidynių globėją šalies prezidentę, Vyriausybę ir po mėnesio išklausyti žaidynių direktoriaus Kęstučio Petraičio pasiaiškinimų.