Sportas

2021.11.12 18:00

Irklavimo federacijoje – atviras karas: prezidentu save vis dar laikantis Pavilionis kaltina Griškonį valdžios užgrobimu

Paulius Cubera, LRT.lt2021.11.12 18:00

Spalio 29 dieną Lietuvos irklavimo federacijoje (LIF) įvyko rinkimai, kuriuose vienbalsiai naujuoju organizacijos prezidentu buvo išrinktas olimpietis Mindaugas Griškonis. Vis dėlto šie rinkimai, anot buvusio, bet save vis dar esamu prezidentu laikančio Dainiaus Pavilionio, yra neteisėti. Dviejų buvusių bendražygių kova dėl irklavimo federacijos valdžios perauga į atvirą karą ir jau keliasi į teismą.

Spalio 29-ąją sušauktoje eilinėje LIF konferencijoje dalyvavo 21 narys iš esamų 32 ir slaptu balsavimu vienbalsiai naujuoju organizacijos prezidentu išrinko M. Griškonį, o karjerą jau baigusį buvusį jo partnerį sidabru pasibaigusiose Rio olimpinėse žaidynėse Saulių Ritterį – generaliniu sekretoriumi.

Sportas. Orai. Lietuvos golbolo rinktinė triumfavo Europos čempionate

Atrodė, kad federacijos veiklai trukdęs ir viešu santykių aiškinimusi pasižymėjęs D. Pavilionio ir M. Griškonio konfliktas, apie kurį rašė ir LRT.lt, baigtas, o organizacija grįžta prie normalios veiklos.

Tačiau taip nėra. Portalui LRT.lt D. Pavilionis sako, kad spalio 29-osios LIF rinkimai buvo neteisėti, nes 12 iš 21 dalyvavusio nario neturėjo balso teisės, nes nebuvo laiku sumokėję nario mokesčio. Anot D. Pavilionio, Registrų centre iki šiol LIF prezidentu yra užregistruotas jis, o M. Griškonis valdžią užgrobė neteisėtai.

Žmogus piktybiškai kenkia federacijos veiklai, yra pasisavinęs federacijos antspaudus, kompiuterius, dokumentus, viską išvežęs iš federacijos būstinės, paslėpęs.

M. Griškonis, naujasis irklavimo federacijos prezidentas

„Konferencija buvo neteisėta, nes ji buvo suorganizuota neteisėtai, yra numatyta kita data, lapkričio 26 d. Buvo skelbiama, kad ten dalyvavo 21 narys, bet realiai teisės balsuoti neturėjo 12 narių. Turėjo vykti ataskaitinė rinkiminė konferencija, joje turėjo būti pristatytos audito išvados, bet buhalterija nespėjo to padaryti, audito išvadas gavau tik vakar. Kad konferencija būtų pilnavertė, buvo nukelta data“, – teigė D. Pavilionis.

„Pagal mūsų federacijos įstatus prezidentu tampama nuo tos dienos, kai įvyksta konferencija ir yra išplatinamas protokolas konferencijos dalyviams ir visiems esamiems federacijos nariams. Spalio 29 d. Trakuose įvyko eilinė konferencija, kuri rugsėjo 15 d. buvo suplanuota, visi Vykdomojo komiteto nariai vienbalsiai priėmė šią datą, tas pats D. Pavilionis balsavo už šią datą. Rugsėjo 21 d. buvęs prezidentas išsiuntė kvietimą visiems nariams apie spalio 29 d. organizuojamą konferenciją“, – teigia M. Griškonis.

Anot naujojo LIF prezidento, buvęs vadovas piktybiškai kenkia federacijos veiklai, yra pasisavinęs ir paslėpęs organizacijos turtą: „Žmogus piktybiškai kenkia federacijos veiklai, yra pasisavinęs federacijos antspaudus, kompiuterius, dokumentus, viską išvežęs iš federacijos būstinės, paslėpęs. Kenkia ir kitais būdais. Man labai gaila, kad taip nesiskaitoma su visa bendruomene ir jos išreikšta valia.“

Norint suprasti, kas dedasi irklavimo federacijoje, reikia nusikelti šiek tiek atgal. Viešai LIF interneto svetainėje prieinamuose dokumentuose galima matyti, kad rugsėjo 15 d. federacijos Vykdomasis komitetas posėdyje (čia ir toliau – nuorodos į oficialius posėdžių protokolus, kurie publikuojami federacijos interneto svetainėje), kuriame pirmininkavo pats D. Pavilionis, priėmė rinkimų konferencijos datą – spalio 29-ąją. Tame pačiame posėdyje numatyta, kad rugsėjo 30-ąją VK susirinks dar sykį ir patvirtins konferencijos darbotvarkę.

M. Griškonis perdavė oficialų D. Pavilionio pasirašytą laišką, kuriuo rugsėjo 21-ąją jis visus LIF narius pakvietė į spalio 29-ąją numatytą konferenciją, kurioje be kitų klausimų vyks ir prezidento rinkimai.

Vykdomasis komitetas dar sykį susirinko rugsėjo 30 d., kaip buvo numatyta, nuspręsti dėl konferencijos darbotvarkės, tačiau šiame posėdyje D. Pavilionis ir jam palankūs buvusio VK nariai nedalyvavo. Kodėl D. Pavilionis posėdyje, kurio datą anksčiau patvirtino pats, nedalyvavo, viešai nepaaiškino.

Šiame posėdyje keturi buvusio Vykdomojo komiteto nariai (M. Griškonis, Edmundas Daukantas, Mykolas Masilionis ir Aušra Lingienė) darbotvarkę priėmė, o posėdyje nedalyvavusiems VK nariams buvo skirta laiko iki spalio 5-osios raštu atsiųsti savo balsavimą dėl numatytų klausimų.

„Rugsėjo 30 d. mes VK posėdyje patvirtinome eilinės konferencijos darbotvarkę ir įpareigojome posėdyje nedalyvavusius VK narius iki spalio 4 d. prabalsuoti nuotoliniu būdu, bet jie mūsų prašymą ignoravo. Todėl papildomi iškelti klausimai neteko galios, bet jie buvo pasitvirtinti visų LIF narių jau per konferenciją“, – teigia M. Griškonis.

Aš esu prezidentas, registruotas Registrų centre, aš dirbu savo darbą pagal savo pareigas ir atsakomybes. Tai nebuvo teisiniai rinkimai, buvo organizuojamas perversmas.

D. Pavilionis, buvęs irklavimo federacijos prezidentas

Tačiau D. Pavilionio teigimu, šis VK posėdis dėl nesurinkto kvorumo nėra teisėtas. Be to, D. Pavilionis teigia, kad posėdyje nuotoliniu būdu dalyvavusi A. Lingienė jau negalėjo vadintis VK nare, nes anksčiau buvo pateikusi atsistatydinimo prašymą. Spalio 6 d. D. Pavilionis laišku VK nariams paaiškina, kad rugsėjo 30 d. posėdyje nesurinkus kvorumo, o iki anksčiau patvirtintos konferencijos (10-29) likus mažiau nei mėnesiui, bus šaukiamas naujas VK posėdis, kuris patvirtins naują konferencijos datą

Spalio 15-ąją į Vykdomojo komiteto posėdį jau rinkosi D. Pavilionį palaikanti narių grupė – pats buvęs prezidentas, Romualdas Gėgžnas, Liudvikas Mileška ir Saulius Smailys.

Šiame posėdyje būsimų rinkimų data buvo perkelta į lapkričio 26-ąją, be to iš VK narių pašalinta D. Pavilioniui neparanki A. Lingienė, kuri dar 2020 m. lapkritį buvo pateikusį prašymą ją atstatydinti. Tiesa, į jos prašymą iki tol niekaip nebuvo atsakyta, VK anksčiau jos iš savo narių neišbraukė ir to klausimo net nesvarstė. A. Lingienės išbraukimo iš VK narių imtasi tik tada, kai pastebėta, kad jos balsas nėra palankus D. Pavilioniui.

Šis, spalio 15-osios posėdis, S. Ritterio ir Šiaulių irklavimo sąjungos šiuo metu yra apskųstas teismui kaip neteisėtas, nes jame dalyvavo tik 4 iš 9 organizacijos VK narių. D. Pavilionio teigimu narių yra tik 7, todėl kvorumas posėdyje buvo, o jo sprendimai yra teisėti.

„Vienas narys (A. Lingienė) buvo padavęs savo atsistatydinimą, kitas narys, buvusi federacijos generalinė sekretorė Inga Daukantienė, po savo išėjimo iš darbo VK nario statuso irgi neteko, todėl manau, kad narių yra 7“, – savo versiją pateikia D. Pavilionis.

M. Griškonis į šį pareiškimą turi aiškų teisinį argumentą: „Čia yra visiškas melas, tai galime įrodyti Registrų centro išrašu, kad būtent spalio 15 d. VK narių buvo 9, tad kvorumui reikėjo 5 narių. Be to, pagal federacijos įstatus, konferencijos data po viešo paskelbimo negali būti keičiama. Tas spalio 15 d. VK posėdis, kuriame dalyvavo tik 4 nariai, yra apskųstas teismui, jo sprendimai negalioja.“

Anot M. Griškonio, neteisingas yra ir D. Pavilionio pasakymas, kad 12 iš 21 federacijos nario, spalio 29-ąją balsavusio už M. Griškonio kandidatūrą rinkimuose, neturėjo balsavimo teisės dėl laiku nesumokėto nario mokesčio.

„Taip, pagal įstatus kiekvienas federacijos narys iki kovo 31 d. turi sumokėti metinį nario mokestį. Bet apie 20 narių buvo jo nesumokėję, todėl pats D. Pavilionis padarė išlygą ir rugsėjo 21 d., kai išsiuntė kvietimą į spalio 29 d. rinkiminę konferenciją, paprašė visų, norinčių dalyvauti ir turėti balso teisę, sumokėti mokestį iki rugsėjo 29-osios. Tai, ką jis sako dabar – melas. Jis pats yra pasirašęs ant to dokumento, kuriuo paprašė sumokėti mokestį mėnuo iki konferencijos“, – teigė M. Griškonis.

Laišką, kuriuo D. Pavilionis kviečia organizacijos narius į spalio 29 d. vyksiančią rinkiminę konferenciją ir kurio pabaigoje raginama sumokėti nario mokesčius iki rugsėjo 29-osios, M. Griškonis pateikė ir LRT.lt redakcijai.

Įdomu, kad D. Pavilionis sako, jog jokio kvietimo į spalio 29-osios konferenciją, kurioje ir vyko prezidento rinkimai, negavo, o apie juos žinojo „per aplinkui“. Tačiau pats D. Pavilionis rugsėjo 21-ąją į šią konferenciją laišku kvietė visus organizacijos narius.

Vis dėlto D. Pavilionis šių rinkimų nepripažįsta ir save vis dar laiko teisėtu LIF prezidentu: „Aš esu prezidentas, registruotas Registrų centre, aš dirbu savo darbą pagal savo pareigas ir atsakomybes. Tai nebuvo teisiniai rinkimai, buvo organizuojamas perversmas. Man labai gaila, kad į šį negražų veiksmą buvo įvelti vedantys sportininkai. Kas yra už jo (Griškonio)? Viskas artimiausiu laiku paaiškės, kas tie pilkieji kardinolai, kurie čia federacijoje tą perversmą bando padaryti.“

M. Griškonio teigimu, senasis LIF prezidentas D. Pavilionis savo įgaliojimų iš tiesų neteko dar prieš metus, kai dėl koronaviruso pandemijos buvo nukeltos Tokijo olimpinės žaidynės. Visų federacijų prezidentai paprastai renkami vienam olimpiniam ciklui, o po olimpinių žaidynių organizuojami nauji rinkimai. 2020-aisiais neįvykus žaidynėms LIF turėjo nuspręsti, ką daryti – organizuoti rinkimus be olimpinių žaidynių arba pratęsti esamo prezidento kadenciją.

Anot M. Griškonio, Vykdomajame komitete toks klausimas keltas nebuvo, tad ir jokio sprendimo priimta nebuvo, o D. Pavilionis toliau ėjo prezidento pareigas, nors teisiškai jo kadencija buvo pasibaigusi.

„Jo kadencija iš tiesų baigėsi 2020 metų spalį, tada turėjo įvykti rinkimai. D. Pavilionis, prisidengdamas pandemija, nevykdė rinkiminės konferencijos, bet jo įgaliojimai baigėsi. Jis ir toliau mulkino bendruomenę, stengėsi vilkinti, nevykdyti rinkimų, kaip ir daryta dabar. Galbūt jis dabar vėl tikėjosi, kad sutrukdys pandemija. Mes viską padarėme numatytu laiku, pagal visus teisinius reikalavimus. Registrų centras surado mūsų dokumentuose smulkių trūkumų, mes juos patikslinome ir tikiuosi, kad būsime užregistruoti artimiausiu metu“, – kalbėjo M. Griškonis.

Mums svarbus tikslumas ir sklandi tekstų kalba. Jei pastebėjote klaidų, praneškite portalas@lrt.lt