Sportas

2015.12.08 12:06

Sporto departamento vadovas: mane engia, nes siekiu skaidrumo

Sporto organizacijų viršūnėse – karas. Visuomeninių sporto organizacijų atstovai bei sporto departamento vadovas susikirto dėl Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondo lėšų, kurios sudaro 6 mln. eurų, skirstymo. Visuomenininkai departamento vadovą nušalino nuo fondo valdybos pirmininko pareigų ir apkaltino jį neūkiškumu bei lėšų švaistymu. Pokalbis su Kūno kultūros ir sporto departamento vadovu Edžiu Urbanavičiumi – laidoje „Dėmesio centre“. 

Kitąmet vyks Olimpinės žaidynės, o sporto organizacijų viršūnėse – karas. Kokia jūsų versija, kodėl esate nušalintas nuo Kūno kultūros ir sporto fondo vadovo pareigų?

Manau, pagrindinė versija yra ta, kad visiškai nesutampa mūsų nuomonės fondo taryboje dėl esminių dalykų. Mūsų nuomonės labai skyrėsi dėl 2015 m. fondo skirstymo. Keletu atvejų man teko protokoliškai pasisakyti ir pareikšti atskirą nuomonę. T ai buvo susiję su projektais, kurių finansavimas buvo susijęs su federacijų sąjunga, kuriai ir atstovauja dabar išrinktas fondo pirmininkas. Jau čia mes buvome gana stipriai susikirtę. Aš rėmiausi Valstybės kontrolės išvadomis, manęs tuo metu nepalaikė, ir, matyt, tas epogėjus buvo pasiektas būtent dabar, kai artėjome prie naujo fondo lėšų skirstymo 2016 metams. Pradėjome tam ruoštis, kai gavome išvadas iš STT, po to pasisakė ir Antikorupcijos komisija Seime. Buvo pasiūlymai pradėti bent minimaliai skaidrinti, nekeičiant įstatymo, tas paraiškas viešinant. Būtent, kad matytųsi turinys, kam finansavimą skiriame. Šiuo klausimu pritarimo taip pat nebuvo.

Jūs siūlėte tas paraiškas, kurioms skiriamas finansavimas per fondą, skelbti viešai?

Aš siūliau skelbti visas 750 paraiškų viešai, kad būtų galima po to matyti, kas finansavimą gavo ir kas negavo.

Bet juk tai galėtų būti net idėjų vagystė? Siūlomi konkretūs sprendimai, iniciatyvos, kai kurie gal net labai kūrybiškai pažiūri į tai.

Tai nėra idėjų vagystė, kadangi visi pildo vieną formą. Ir toje formoje yra labai panašūs turiniai. Jeigu nori pasiremontuoti kažkokias savo patalpas ar rūbinę – tai nemanau, kad čia ypatingos idėjos.

Aš maniau, kad jūs daugiausiai finansuojate įvairius renginius.

Yra ir renginių. Fondo finansavime yra keletas sričių: nuo didelio meistriškumo srities, kur pagrindinės lėšos yra federacijų, iki tokių kaip minėjau – kosmetinių remontų.

Pone Urbanavičiau, klausant jūsų galima daryti išvadą, kad sporto finansavime iš esmės viskas sumaišyta. Sporto departamentas ir fondas finansuoja ir aukštą sportinį meistriškumą, ir visuotinį sportą. Nežinia, kur kokie kriterijai, daug neaiškumų. Dėl to turbūt ir tie konfliktai kyla.

Manau, kad taip – esmė yra tokia, kokią jūs ir pasakėte. Tikslai, kurių siekėme šiais metais, kad fondo priederme liktų visuotinis sportas – fizinio aktyvumo skatinimas. Būtent visų organizacijų projektams remti: nevyriausybinių, savivaldybių, iniciatyvinių grupių – tiesiog visiems tiems, kas nori populiarinti sportą ir sveiką gyvenseną.

O fondas finansuodavo federacijas, nes federacijos neturi pinigų?

Tai nutiko krizės laikotarpiu, kai biudžeto lėšos buvo panaikintos departamente ir pagrindiniu federacijų finansavimo šaltiniu tapo fondas. Čia turime problemą, kad fonde mes finansuojame federacijų teikiamus projektus, kurie projektais vadinasi tik dėl užpildymo formos, o realiai tai yra einamieji federacijų pinigai, kuriais naudoja siekiant savo aukštesnių rezultatų.

Yra nemažai viešų kaltinimų, kuriuos jums metė viešos organizacijos. Pavyzdžiui, kaip žinia, į šias pareigas jus delegavo Darbo partija ir pasiūlė tuometis Seimo pirmininkas Vydas Gedvilas. Jūs esate kaltinamas, kad nepagrįstai skyrėte lėšų pinigus švaistančiam ir valstybei skolingam žiedinių lenktynių centrui „Kačerginės Nemuno žiedui“, nes jame dirba Darbo partijos atstovo Vydo Gedvilo sūnus. Ką jūs į tai?

Labai paprastas dalykas. 2015 metais aš išgirdau šią mintį, patikrinau, ar toks asmuo dirba minėtoje įstaigoje, ir sužinojau, kad tas asmuo jau mano darbo pradžios metu toje įmonėje nedirbo apie porą metų. Jis dirbo ten iki man ateinant į departamentą. Šiuo klausimu jokios problemos aš ir nemačiau. Dėl to delegavimo – su Vydu Gedvilu aš susipažinau turbūt 2013 m., kai jis dar buvo Seimo pirmininkas. Aš su federacijų vadovais atvykau pas jį į kabinetą pasikalbėti apie sporto reikalus. Mes atvykome su Virgilijumi Alekna, kaip Vidaus reikalų ministerijos patarėju, ir su premjero patarėju sporto klausimais Vytautu Janušaičiu. Tuo metu V. Gedvilas paklausė, ar yra numatyta galima kandidatūra užimti departamento vadovo vietą, pasibaigus tuomečio direktoriaus kadencijai, ir V. Alekna nurodė mane, kaip tą kandidatą. Tai toks ir tas delegavimas.

Jus visuomenininkai taip pat kaltina neefektyviu lėšų naudojimu ir neūkiškumu. Pavyzdžiui, Olimpinis rengimo centras Druskininkuose statomas 10 metais ir niekaip nepabaigiamas. Kitas objektas – sporto centras Ignalinoje – pastatytas už ES lėšas, jau priduotas, bet neveikia. Kodėl taip yra?

Žinote, kad aš dirbu dar tik metus ir kelis mėnesius, tai 10 metų prieš tai net arti šio departamento dar nebuvo. Kitas dalykas, kad abiejuose šiuose projektuose yra problemų su statybomis. Druskininkų centras buvo statomas tai finansuojant, tai nefinansuojant valstybinėmis lėšomis. Visą šį projektą finansuoja valstybė, jo vertė tikrai yra didžiulė – apie 100 tūkst. dar skaičiuojant litais. Manau, kad šioje vyriausybėje būtent man pavyko susitarti, kad mes tą objekto finansavimą sutrumpintume bent metams. Ir su rangovu pavyko sutarti, kad 2017 m. tas objektas turi būti baigtas pilnai. 2017 m. ten turi įvykti pirmas didelis renginys – šiuolaikinės penkiakovės pasaulinės taurės finalinis etapas. Jeigu man tai pavyks, bus džiugu. Būsiu tas, kuris pabaigė tą objektą.

O Ignalina?

Ignalinos objektas dar nėra priduotas, bet šiuo metu – pridavinėjamas. Statant šį objektą, buvo didžiulė problema su rangovu, bet bendrą kalbą šiaip ne taip radome ir statybas šiemet baigėme. Jeigu mums pavyks priduoti šį objektą, sausio mėnesį jis turėtų pradėti veikti. Yra kita problema – statomas objektas turi būti naudojamas ir jo paskirtis turi būti įvairi. Šiuo atveju aš pasigedau, kad tas objektas neturi nei vieno kontrakto nei su savivaldybėmis, kurios ten atvestų savo vaikus ir jie naudotųsi, nei su tomis pačiomis federacijomis, kurios, beje, savo parašais tvirtino, kad šis projektas joms tinkamas.

Kalbant apie visuomeninių organizacijų kaltinimus, esminis jų yra, kad jūs, kaip autokratinis vadovas, norite vienas skirstyti sportui skirtas lėšas, kurių yra ne taip ir mažai – apie 30 mln. eurų per metus. Visiškai nesitardamas su sporto bendruomene.

Aš tikrai nenoriu to daryti vienas ir negaliu to daryti. Tiesiog yra siūlomos fondo įstatymo pataisos, kurio teisinis reguliavimas šiuo metu yra ydingas. Tai konstatavusi yra ir Valstybės kontrolė, ir STT, ir Seimo Antikorupcijos komisija. Mano tikslas yra labai paprastas – atsižvelgiant į šias pastabas, padaryti, kad tų pastabų neliktų. Yra teiktas projektas, kuris būtent ir susijęs su šių pastabų įgyvendinimu. Siekiama išlaikyti visuomenininkų aktyvumą dalyvaujant projektų svarstyme, kaip ekspertų. Būtent tokia buvo įvesta vertinimo dalis. Čia mes matėme visuomenininkus, bet ne kaip organizacijų atstovus, o nesuinteresuotus asmenis. Po to būtų valstybės tarnautojų komisija, kuri ir teiktų direktoriui pasirašyti galutinius nutarimus.

Kalbėjau su kai kurių efektyviai, vadinkime taip, veikiančių federacijų vadovais. Jie kalba apie paprastą dalyką, kad departamentas kada nors turėtų pereiti prie civilizuoto finansavimo būdo. Kitaip tariant, kelti federacijoms uždavinius, programuoti finansavimą 4 metams, taip vadinamam olimpiniam laikotarpiui. Federacija gauna tam tikrą sumą, įsipareigoja pasiekti konkrečių rezultatų ir jeigu juos pasiekia – gauna didesnį finansavimą, jeigu ne – finansavimas mažinamas. Taip būtų ir konkurencija, ir aiškūs kriterijai.

Visiškai pritariu – iš esmės panašų projektą finansavimui ir esame parengę. Tik problema ta, kad norint įgyvendinti šį projektą, reikia lėšų. Lėšos yra ne fonde, o departamento biudžete. To šiemet ir siekėme, kad 2016 m. biudžete atsirastų papildomi 3,4 mln. eurų, bet jie neatsirado. Tai reiškia, kad skaidrumo nebus.

Atrodo, kad atsidūrėte aklavietėje. Jūs esate tarsi ir svarbiausias žmogus Lietuvos sporte, bet esate nušalintas nuo fondo reikalų ir pinigų skirstymo. Kas toliau? Ką ketinate daryti? Atsistatydinsite, ar kokią matote išeitį?

Aš nemanau, kad turėčiau atsistatydinti. Darbas vyks. Nesu nušalintas nuo fondo, tebesu tarybos narys, tik nebesu pirmininkas. Dirbame ir toliau, priimame sprendimus. Mes turime problemą dėl valstybės lėšų saugumo ir atsakingumo už jas. Šiame fonde mes tikrai turėsime tą problemą. Ji yra indikuota įvairių mūsų šalies struktūrų: tiek STT, tiek Seimo. Manau, kad dėmesys tam turi būti padidintas. Kad valstybės asignavimų valdytojas, t.y. lėšų valdytojas, neturėtų įtakos valstybės asignavimams – aš tokio pavyzdžio Lietuvoje niekur nemačiau, nematau ir, matyt, kad daugiau niekada nepamatysime, kai sutvarkysime šį klausimą sporto rėmimo fonde. Taip tikrai būti negali ir manau, kad tai tik laiko klausimas, kada šią problemą išspręsime.