Lietuvoje

2013.10.23 10:07

LRT administracinės komisijos pirmininku išrinktas L. Gusarovas

2013.10.23 10:07

Antradienį posėdžiavusiai LRT tarybai prisistatė naujai suformuotos nacionalinio transliuotojo patariančios institucijos – LRT Administracinės komisijos – nariai: finansininkai Ieva Augustinavičienė, Linas Gusarovas, Rimas Kanevičius, vadybos specialistas Tadas Šarapovas ir rašytojas bei leidėjas Valentinas Sventickas. 

Antradienį posėdžiavusiai LRT tarybai prisistatė naujai suformuotos nacionalinio transliuotojo patariančios institucijos – LRT Administracinės komisijos – nariai: finansininkai Ieva Augustinavičienė, Linas Gusarovas, Rimas Kanevičius, vadybos specialistas Tadas Šarapovas ir rašytojas bei leidėjas Valentinas Sventickas. Administracinės komisijos pirmininku išrinktas Linas Gusarovas.

LRT taryba pritarė administracijos surengto šviečiamojo pobūdžio vaidybinio serialo konkurso rezultatams.

Taryba išklausė informaciją apie galiojančius teisės aktus, reglamentuojančius LRT žurnalistų darbo etiką. Taryba siūlo administracijai atnaujinti etikos reglamentą, atsižvelgiant į tarybos patvirtintą LRT strategiją.

LRT taryba pritarė Valstybės himno įstatymo pakeitimo projektui, kuriame siūloma LRT nustatyti Lietuvos himno transliavimo per LRT radiją laiką.

Kitas LRT tarybos posėdis vyks lapkričio 19 d. 

0

Paieškos rezultatai

20180218

Įkelk naujieną

Nuotraukos
Nuotraukos
Kelkite nuotraukas tiesiai iš kompiuterio arba spauskite pridėti nuotrauką/as
Nuorodos į audiovizualinę informaciją
Autorius