Pozicija

2021.03.03 10:08

Vytautas Landsbergis. Nuosprūdžiai

Vytautas Landsbergis, Pirmasis atkurtos nepriklausomos Lietuvos valstybės vadovas2021.03.03 10:08

Ar neapykantą kurstyti yra gera? Aš taip nemanau. Tokia mano nuomonė, soriai. Ir dar manau, kad pati neapykanta nėra nuomonė, bet jausena. Kieno nors atžvilgiu. Ar ji praturtina tavo būtį, ar žaloja? Ar praturtina gėriu, ar blogiu? 

Čia būtų pamatiniai dalykai, dėl kurių verta susimąstyti.

Jei tavo gyvenimo turinys – neapykanta, tai kažin ar eini tiesos keliu. Arba šviesos. Gal netyčiom skleidi neapykantos tamsą. Ar neapykantos šviesą? Ar darai tą tyčia?

Štai kiek yra dalykų. Gyvenimo turinys ir laimė.

Nekęsti – tikra nelaimė.

Kažkas pasakė labai seniai: jūs visi vieno Tėvo vaikai. (Didi klaida, tikriausiai.) O jei nekenti brolio – esi ieškotojas Kaino klystkelyje. Net jei apsimeti abejingas. Tą nelabai seniai priminė Pranciškus.

O gal tu manai (esi tos nuomonės), kad nekęsti – teisinga. Turi šventą teisę voliotis purvely. Nekęsti buožės arba stribo, galų gale – savęs. Realizuoji tą save – gerąjį ar blogąjį? Gali šį vyksmą vadinti gyvenimu, beje.

Nueik ant mamos kapo ir pasikalbėk.

Šis tekstas – asmeninė autoriaus nuomonė. LRT.lt portalo rubrikoje „Pozicija“ publikuojamos politinės ar kitos tematikos nuomonės, už kurias LRT.lt portalo redakcija neatsako.