Pozicija

2021.02.25 09:53

Tom Tugendhat, Žygimantas Pavilionis. Bendras požiūris į Jungtinės Karalystės ir Lietuvos partnerystę

Tom Tugendhat, Jungtinės Karalystės Užsienio reikalų komiteto pirmininkas, Žygimantas Pavilionis, Seimo užsienio reikalų komiteto pirmininkas2021.02.25 09:53

Didžiajai Britanijai visuomet buvo svarbios į rytus nuo jos esančios šaltosios jūros. Jau daug amžių Šiaurės ir Baltijos jūros jungia mūsų žemes ir tautas kaip platesnės jūrų bendruomenės dalį. Mūsų bendruomenes vienija Vikingų karalystės, Hanzos sąjunga ir daug kitų dalykų. Per pastaruosius šimtą metų gindamos savo vertybes mūsų demokratijos kartu buvo ir turte, ir varge.

Šiandien šis ryšys kaip niekad stiprus. Prie rytinės NATO sienos esančios Lietuva, Latvija ir Estija yra priekinėse laisvės fronto linijose ir yra svarbiausias JK aljansas. Regione dislokuotos pajėgos mūsų nacionalinei gynybai yra ne mažiau svarbios nei kitos pajėgos. Jos tęsia Karališkojo laivyno, kartu su sąjungininkais 1918 m. sustabdžiusio Raudonąją armiją, tradiciją.

Šį kartą iššūkis yra ne vien fizinis, bet ir informacinis.

Dezinformacija – tyčiniai išpuoliai prieš tiesą ir bandymas mus tarpusavyje supriešinti – vis dažniau pasitelkiama norint mums pakenkti. Stebėjome Rusijos organizuotų grupių veiksmus Baltarusijoje ir net mūsų pačių bendruomenėse ir žinome, kad jais skatinamas susiskaldymas. Mūsų partnerystė buvo mūsų atsparumo pagrindas.

Lietuvos ilgametė sovietinės tironijos ir melo, kuriuo sovietai mėgino kontroliuoti laisvus žmones, patirtis dabar pasitarnauja NATO ginantis nuo panašių prieš mus nukreiptų operacijų. Kartu su Kremlių pažįstančiomis Estija ir Latvija, Lietuva geriausiai žino, kaip sustabdyti tuos, kurie pasitelkia tą pačią anksčiau naudotą taktiką. Drąsiai apie tai pasakyti šiandien yra taip pat svarbu, kaip anuomet buvo svarbu pasipriešinti.

Tą drąsą matome ir Baltarusijoje. Po praėjusiais metais šioje šalyje apgaule laimėtų rinkimų, Lietuva parėmė vienai paskutinių Europos diktatūrų pasipriešinusius Baltarusijos žmones išreikšdama solidarumą su jais. Daugelį įkvėpė Seimas, parodęs demokratijos ir pilietinių teisių pavyzdį.

Šiandien esame partneriai EBPO ir Europos Taryboje, mus jungia šeimos, gyvenančios abiejose šalyse, tad turime dar labiau stengtis, kad mūsų partnerystė ir toliau klestėtų. Tai daugiau nei vien minų tralerių „HMS Cottesmore“ ir „Dulverton“, sustiprinusių Lietuvos jūrų gynybą, pirkimas ar bendrai vykdomos oro policijos misijos. Kartu turime stengtis užpildyti spragas.

Ne vieną šimtmetį matėme, kad esame partneriai iš prigimties. Gynėme ir toliau giname vienas kito interesus. Išliksime partneriai, nesvarbu, prie ko mūsų šalys nuspręstų prisijungti. Tuo pačiu matome, kad žmogaus teisės turi būti gerbiamos visur, ir susitelkėme, kad apgintume mažumų teises Sindziange, kurios tokios pat svarbios, kaip žmogaus teisės Baltarusijoje.

Nors aiškiai deklaruojame, kad giname asmens laisvę tiek savo šalyse, tiek visame pasaulyje, šioms vertybėms kyla grėsmė. Šiandien, kai pasauliniams standartams, kuriais rėmėmės nuo tada, kai Lietuva tapo laisva, iškilo grėsmė, mūsų aljansas tampa vis svarbesnis.

Vienas svarbiausių pernai priimtų sprendimų buvo atsisakyti Huawei technologijų. Šiandien matome, kad tiesioginis iššūkis mūsų vertybėms kyla daugiašalėse institucijose, kurias įsteigėme joms ginti. Besivienijantys autokratai bando pakeisti mūsų prekybos ir bendravimo būdus centralizuodami valdžią. Jie nori panaikinti privatumą, nepriklausomumą ir laisvę ir šias galias suteikti valstybei. Lietuviai ir britai pasitiki savo valstybe, bet su įtarimu žvelgia į įgaliojimus viršyti bandančią vykdomąją valdžią. Mes žinome laisvės kainą. Negalime sau leisti neįveikti šio iššūkio, tačiau veikdami išvien galime suburti koaliciją ir apsiginti.

Būtent šioje srityje mūsų aljansas gali iš tikrųjų nulemti įvykius. Sunku būtų rasti labiau vienas kitu pasitikinčius partnerius. Nedaug yra taip glaudžiai bendromis vertybėmis ir interesais vienijamų sąjungininkų. Šiame sudėtingame pasaulyje mažai kas grėsmes mato taip pat aiškiai, kaip mes. Tai atveria kelią tikrajai partnerystei, kuri skatinti pokyčius ir kuri, pasitelkdama mūsų skirtumus, padeda mums stiprėti.

Nors šiais metais sėdėsime prie skirtingų stalų, būsime šalia. Didžiajame septynete mūsų Lietuva bus mūsų širdyse. Ne tik todėl, kad vis labiau suvokiame Putino agresijos grėsmę, bet dar ir dėl to, kad esame susiję daugelyje sričių – nuo technologijų iki vakcinų. Kadangi emigravusių lietuvių Jungtinėje Karalystėje gyvena daugiau nei bet kur kitur, daugiau nei Jungtinėse Valstijose, mūsų žmonių sveikata priklauso nuo to, kiek sėkmingai veiks kiekvienos iš mūsų šalių sveikatos priežiūros sistemos. Ir ne vien dėl to, kad Jungtinėje Karalystėje dirba tiek daug medicinos darbuotojų iš Lietuvos.

Papildome viena kitą dėl istorinės patirties. Lietuvos akiratis ir kitų buvusių sovietinių valstybių pasitikėjimas ja, pasaulio lietuvių diaspora ir labai gerbiamas diplomatinis tinklas atspindi mus pačius. Tai reiškia, kad galime padėti vieni kitiems kuriant naujas bendriems interesams apginti būtinas struktūras.

Tiek Vilniuje, tiek Londone koordinuojamos partnerystės, kurioms vadovauja viena iš mūsų šalių, bet kurių veiklą paskatino mūsų šalyse dėl dešimtmečius trukusios migracijos ir partnerystės susikūrę įtakos tinklai, leis geriau dirbti su draugais ir kurti forumus, kuriuose aptarsime visus klausimus – nuo medicininės paramos ir aplinkos grėsmių iki technologinių pokyčių ir demokratijos gynimo.

Pastaruosius keletą metų daugelis manė, kad Didžioji Britanija palieka Europą. Tai netiesa. Bet kuris Jungtinėje Karalystėje pasakys, kad mūsų įsipareigojimas draugams ir partneriams išlieka toks pat tvirtas. Iš Europos Sąjungos pasitraukėme po 47 metų. Šis laikotarpis vos vieneriais metais ilgesnis nei sovietinė Lietuvos okupacija. Keičiasi tik mūsų požiūris į tai, kaip turėtumėte vystyti santykius, bet bendrų vertybių – neatsisakome. Ir niekas Globalios Britanijos nesupras geriau nei mūsų globalieji partneriai Baltijos šalyse.

Šis tekstas – asmeninė autoriaus nuomonė. LRT.lt portalo rubrikoje „Pozicija“ publikuojamos politinės ar kitos tematikos nuomonės, už kurias LRT.lt portalo redakcija neatsako.

Populiariausi