Pozicija

2020.09.15 14:15

Bronis Ropė. COVID–19 testas Ursulai von der Leyen

Bronis Ropė, Europos Parlamento narys2020.09.15 14:15

Dėl COVID–19 pandemijos beveik apokaliptine pavirtusi situacija patikrino tiek Europos Komisijos sugebėjimą dirbti ekstremalioje situacijoje, tiek pačios Europos Sąjungos vienybę ir atsparumą ne tik koronavirusui, bet ir situacija pasinaudojusioms griaunančioms antieuropietiškoms jėgoms.

Šio, galima sakyti, testo rezultatus jau trečiadienį ryte pristatys Europos Komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen, kuri Europos Parlamente skaitys savo pirmąjį metinį pranešimą apie padėtį ES ir dalyvaus diskusijoje su europarlamentarais.

Prieš metus buvo pradėta formuoti naujos kadencijos Europos Komisija. Lietuva su didžiule viltimi delegavo patį jauniausią Europos Sąjungos istorijoje šios Komisijos narį Virginijų Sinkevičių.

Nereikia nė svarstyti, pirmieji darbo metai Europos Komisijai tikrai buvo neeiliniai. Europos Komisijos pirmininkė tradiciškai turėtų pateikti metų situacijos ir šios dienos padėties vertinimą bei Europos raidos viziją artimiausiai ateičiai, pristatyti Europos Komisijos ateinančių metų darbotvarkės dokumentus.

Po to į U. Von der Leyen pranešimą reaguos Europos Parlamento nariai. Situacija itin karšta, nes vasarą priimtas Europos Vadovų susitarimas netenkina Europos Parlamento. Akivaizdu, kad europiečių rinkti atstovai nesiruošia prisitaikyti ir nebyliai pritarti viskam, ką siūlo biurokratinės Europos Sąjungos institucijos.

Mane, ir kaip europarlamentarą, ir kaip Lietuvos pilietį šita aštri situacija Europos politikos arenoje dar labiau įkvepia darbams, nes ji paneigia iki šiol vis dar egzistuojantį gajų mitą, kad Lietuva Europos Sąjungoje nieko negali, kad europarlamentarai nieko neveikia, kad mūsų tautiečiams europinė politika nereikšminga. Lietuva dar ir kaip gali dalyvauti dar ir kaip mums reikšmingoje europinėje politikoje.
Tad ką svarbaus Europos Komisijos pirmininkė pasakys Europai ir lietuviams?

Man asmeniškai labai svarbu išgirsti apie situaciją Europoje dėl COVID–19, kokios numatytos priemonės, kokia situacija dėl vakcinos, kokios konkrečios ekonomikos atgaivinimo plano, ypatingai jaunų žmonių užimtumo priemonės numatomos? Nes konkretumo vis dar trūksta. Kaip įgyvendinsime solidarumą, apie kurį tiek daug Europoje kalbame, deklaruojame. O kaip tai pasireikš skirstant Europos Sąjungos pinigus?

Kitas Lietuvai labai svarbus klausimas – tai be abejonės koks bus ES daugiametis 2021–2027 m. biudžetas ir kaip jis bus paskirstytas? Ar ES paramą pajus tik išrinktieji? Ar visi Lietuvos gyventojai? Didžiausias pastangas tiek praėjusios, tiek dabartinės kadencijos metu dėjau tam, kad būtų užtikrintas tolygus ir socialiai teisingas regionų vystymasis.

Kad žmogus tiek Berlyne, tiek Vilniuje, tiek Skuode turėtų tas pačias galimybes dirbti, užsidirbti, komfortiškai gyventi, gauti socialines, sveikatos, švietimo ir kitas reikalingas paslaugas. Taip pat vienu iš prioritetų sau kėliau ir keliu Lietuvos žemės ūkio stiprinimą ir lygiateisiškumu, sąžiningumu grįstą Europos žemės ūkio politiką. Kasdien vis aktualesniais tampa mūsų piliečių sveikatos ir aplinkos saugos klausimai.

Europos Parlamento pozicija griežta – ES privalo vykdyti įsipareigojimus valstybėms narėms, tad esu tikras, kad europarlamentarai nenuolaidžiaus, jeigu U. von der Leyan pateikta Europos vizija neatitiks principinių Europos Parlamento pozicijų. Lietuvai reikia nuoseklumo, stabilumo ir ES pažadų vykdymo.

Turime tęsti tai, kas pradėta ir pasiteisino, pavyzdžiui, sanglaudos projektai, kaimo plėtros programos. O taip pat turime taisyti tuos sprendimus, kurie pasirodė kaip nesuderinami su ES principais – pavyzdžiui, nevienodos tiesioginės išmokos žemdirbiams, kai Lietuvos žemdirbiai gauna žymiai mažesnę ES paramą nei Europos Sąjungos vidurkis ir tokiu būdu negali lygiateisiškai dalyvauti ES rinkoje.

Brexit‘o istorijos terminas kaip ir į pabaigą, tačiau iki šiol dar nėra aiškios britų pasitraukimo sąlygos, tolimesnis D. Britanijos ir ES partnerystės scenarijus.

Kitas labai skubus ir nepaprastai aktualus klausimas – Europos Sąjungos reakcija dėl Baltarusijos, įskaitant ir sprendimus dėl ketinamos paleisti Astravo atominės elektrinės. Šiandienos situacijoje Rusijos „Rosatom“ korporacijos Baltarusijoje statomos Astravo atominės jėgainės „pigi“ elektra turėtų tapti dar labiau nepatraukli ne tik Lietuvai, bet ir iki galo neapsisprendusioms estų bei latvių valdžioms.

Ar gyvybėmis rizikuojančių Baltarusijos žurnalistų ir piliečių pastangomis viešinami masiniai rinkimų pažeidimai bei režimo sergėtojų smurtas prieš pabudusią visuomenę, prieš demokratijos reikalaujančius piliečius atvers Europos Sąjungos institucijoms akis, ir ar šios ne tik deklaratyviai, bet iš esmės pakeis savo santykius su Baltarusija, tiek kalbant apie Lukašenkos globojamos Astravo atominės elektros patekimą į ES, tiek ir apskritai apie bet kokius tarpvalstybinius prekybos santykius, kol šalyje neįvyks esminiai pokyčiai demokratijos link.

Be abejonės, laukiu Europos Komisijos pozicijos ir veiksmų plano dėl Rusijos antidemokratinių veiksmų tiek prieš savo pačios piliečius, tiek dėl grėsmių Rytų partnerystės šalims, taip pat ir Lietuvai. Atskiros ES valstybės jau reaguoja į Rusijos opozicijos aktyvisto Aleksejaus Navalno apnuodijimą. Labai tikiuosi sulaukti ir Europos Komisijos reakcijos, konkretaus veiksmų plano pavidalu.

Lietuvos piliečiai vis daugiau domisi Europos Sąjungos politika. Kviečiu tiesiogiai stebėti SOTEU – Europos Komisijos pirmininkės pranešimą apie Europos situaciją bei ateities vizijos pristatymą, kuris bus gyvai transliuojamas rugsėjo 16 d. Po šio pranešimo galėsime spręsti, ar U. von der Leyen ir jos Komisijos narių kabinetas išlaikė COVID–19 bei kitų iššūkių testą.

Labai raginu kiekvieną tautietį domėtis ir dalyvauti ES politikoje. Kviečiu kreiptis į mano biurą, kur galėsite sužinoti daugiau apie galimybes daryti įtaką ES sprendimams. Europos vizija negali būti kuriama be jos piliečių. Nes esame pilnateisiai europiečiai.

Šis tekstas – asmeninė autoriaus nuomonė. LRT.lt portalo rubrikoje „Pozicija“ publikuojamos politinės ar kitos tematikos nuomonės, už kurias LRT.lt portalo redakcija neatsako.