Pozicija

2020.07.23 10:57

Atviras laiškas: vyriausybės turi susivienyti, kad nutrauktų uigūrų genocidą

Mantas Adomėnas, Alicia Kearns, Erin O’Toole, Malik Azmani, Raphaël Glucksmann, Frank Heinrich, Stewart Malcolm McDonald, Martin Patzelt, Tom Tugendhat2020.07.23 10:57

Pastarosiomis savaitėmis į visuomenės sąžinę pasibeldė priespaudos, kurią uigūrai patiria, mastas. Jei anksčiau dar galėjo būti abejonių dėl Kinijos komunistų partijos elgesio su uigūrais Sindziange, bet kokias abejones galutinai išsklaidė raportai apie prievartinę sterilizaciją ir gimimų kontrolę, įvykdytas dešimtims tūkstančių uigūrų moterų.

Šios žinios prisideda prie medžiagos, taip pat atskleistos Sindziango provincijoje ir liudijančios įkalinimo stovyklų, skirtų pašalinti vadinamąją „religijos patologiją“, egzistavimą, prievartinį organų išpjovimą persodinimui, prievartavimus, vaikų atėmimą iš šeimų, kankinimą ir DNR duomenų bazių kaupimą, – visa tai yra dalis Kinijos komunistų partijos pastangų su šaknimis išrauti uigūrų religinę mažumą.

Visus šiuos teiginius patvirtino oficialūs Kinijos vyriausybės dokumentai, nutekinti laisvai spaudai.

Išėjusios iš II pasaulinio karo siaubų, mūsų visuomenės prisiekė, kad panašūs žiaurumai niekada neturi pasikartoti. Jau per daug kartų mums nepavyko to padaryti – kaip, pavyzdžiui, prieš 25–erius metus Ruandoje, kuomet tarptautinė bendruomenė nesiėmė veiksmų po to, kai buvo įvykdytos masinės žudynės.

Mes negalime leisti pakartoti tą pačią klaidą dar kartą, ir, būdami žmonių išrinkti atstovai, kurie prisiekė ginti žmogaus teises tiek savo šalyse, tiek už jų ribų, mes užimame ir laikysimės aiškios pozicijos prieš tuos, kurie sistemingai, industriniais metodais siekia išnaikinti etnines ir religines mažumas.

Todėl mes, žemiau pasirašiusieji, raginame mūsų Vyriausybes laikytis jų prisiimtų tarptautinių teisinių bei moralinių įsipareigojimų ir per dvišales bei daugiašales iniciatyvas dėti visas pastangas, siekiant nutraukti Sindziango provincijoje vykdomus žmogaus orumo ir tarptautinės teisės pažeidimus.

Tai darydami, mes savo Vyriausybėms pateikiame šiuos penkis prašymus:

1. Įvesti sankcijas Kinijos valstybės ir Kinijos komunistų partijos pareigūnams, kurie vykdė arba gavo naudos iš įsakymų išnaikinti, kankinti ar kitaip persekioti uigūrus.

2. Veikti išvien reikalaujant, kad Jungtinių Tautų Žmogaus teisių taryba paskirtų Jungtinių Tautų specialųjį pranešėją žmogaus teisių padėties Sindziange klausimais.

3. Reikalauti, kad humanitarinės organizacijos vėl gautų prieigą prie Sindziango, ir kad tokioms organizacijoms kaip Raudonasis Pusmėnulis būtų leista laisvai ir be suvaržymų veikti šiame regione.

4. Reikalauti, kad Kinijos valstybė panaikintų draudimą tarptautiniams stebėtojams bei organizacijoms, ypač žurnalistams, vykti į Sindziangą, kad žmogaus teisių situacija ir uigūrų patirtys galėtų būti dokumentuojamos bei suprastos.

5. Reikalauti, kad Kinijos valstybė visais aspektais nutrauktų tas savo veikas, kurios akivaizdžiai prilygsta kultūriniam genocidui uigūrų atžvilgiu.

Tarptautinė bendruomenė anksčiau yra nevykdžiusi savo įsipareigojimų nutraukti pasibaisėtinus nusikaltimus prieš žmogiškąjį padorumą. Mes, žemiau pasirašiusieji, įsipareigojame neleisti, kad toks nusikalstamas aplaidumas įvyktų mums einant savo pareigas ir kad uigūrams būtų leista nugrimzti į užmarštį.

Pasirašo:

Alicia Kearns, parlamento narė (Jungtinė Karalystė)
Erin O’Toole, parlamento narys (Kanada)
Mantas Adomėnas, Seimo narys (Lietuva)
Malik Azmani, Europos Parlamento narys (Nyderlandai)
Raphaël Glucksmann, Europos Parlamento narys (Prancūzija)
Frank Heinrich, Bundestago narys (Vokietija)
Stewart Malcolm McDonald, parlamento narys (Jungtinė Karalystė)
Martin Patzelt, Bundestago narys (Vokietija)
Tom Tugendhat, parlamento naryss (Jungtinė karalystė)

Šis tekstas – asmeninė autoriaus nuomonė. LRT.lt portalo rubrikoje „Pozicija“ publikuojamos politinės ar kitos tematikos nuomonės, už kurias LRT.lt portalo redakcija neatsako.