Pozicija

2020.07.16 13:54

Vytautas Landsbergis. Tikrovė tiesiai

Vytautas Landsbergis, Pirmasis atkurtos nepriklausomos Lietuvos valstybės vadovas2020.07.16 13:54

Artėja milžiniško teroristinio korupcinio plano įgyvendinimas prie pat Lietuvos ir ES sienos su Rytų imperija, utopine Eurazija. Ką jau matome savo namuose? 

Gresia Lietuvos valdžios, įskaitant aukščiausiąją, moralinis ir kitoks blekautas. Išėjimas iš rikiuotės arba sisteminė avarija, nebefunkcionavimas. Nepakėlus atsakomybės krūvio. 1940–ųjų birželis.

Kremlius stumia BAE užsigrobtame Astrave, jau baigiamą statyti be projektinių dokumentų, į tyčinę avarinę situaciją. Daro tai nusikalstamai sąmoningai, kad Lietuva kapituliuotų prieš valstybinius teroristus ir nusileistų jų reikalavimams. Prezidentui Gitanui Nausėdai pasakinėjama, kokių reikia „sąlygų“, kad galima būtų nesilaikyti purvo nepirkimo įstatymo ir net atiduoti Kruonį primestajai mums Astravo sistemai. Kad nesprogtų! Juk to nenorite?

Teroristinės valstybės teroristinis metodas. Auka skelbiama pati kalta.

Baltarusija čia tik marionetė, Kremliaus įrankis pasauliui mulkinti. Taip pat Lietuvai. Savo ruožtu Astravas tampa gyvybine grėsme ne tik Lietuvai, bet ir mūsų istorinei kaimynei. Tai Baltarusijos, kaip tarptautinio subjekto, pasinaikinimas.

Jau praėjusiais metais, tebevykstant „deryboms“ dėl vadinamosios, kažkieno kadaise sutartos, „sąjunginės valstybės“ sudarymo, Baltarusijos pasiuntinys Maskvoje pranešė, kad reikalaujama atsisakyti 95 procentų valstybingumo.

Prieš tai baltarusiai dar neprotestavo, tik Aliaksandras Lukašenka deklamavo nesutikimą, bet šiandien liaudis gatvėse audringai protestuoja dėl artėjančių prezidento „rinkimų“ falsifikavimo.

Kolūkyje galima buvo vožti per galvą mužikėliams, bet ar pakaks to dabar, kai tauta bunda, reikalauja ne tik permainų, bet ir laisvės.

Be abejo, jai galima pasiūlyti mažiau pakyrėjusį Kremliaus statytinį, kuris noriai „įsijungtų“, tačiau laisvės dvasia kartais nesuvaldoma.

Ar A. Lukašenkos KGB klausys Drozdų, ar Lubiankos?

O čia dar ir pragaro mašinos paleidimas Astrave. Paaiškėjo, kad tariamai europinės organizacijos TATENA pritarimą davė ir pasirašė reikiamas dalyko specialistas Milko Kovačevas, kuris iki 2015 metų oficialiai dirbo „Rosatomui“.

Globali korupcija. Samokslo praktika, pamirškite apie teorijas.

Apsidairykim Lietuvoj.

Prezidentas nepanašus į astravininką, bet gal atsidūręs jų apsuptyje. Keli svarbūs patarėjai pasitraukė. Laikas prarandamas. Paleido tik švelnų prašymą baltarusių tautai jų kalba: neįjunkite, dar neįjunkite. „Rosatomui“ tai tik juokas. Lietuvių tauta užpilama smėliukais, reitingais.

Nejau nepabus?

Šis tekstas – asmeninė autoriaus nuomonė. LRT.lt portalo rubrikoje „Pozicija“ publikuojamos politinės ar kitos tematikos nuomonės, už kurias LRT.lt portalo redakcija neatsako.