Pozicija

2020.07.01 15:48

Kazys Starkevičius. Ne visi mėsinių gyvulių augintojai gaus kompensaciją

Kazys Starkevičius, Seimo TS–LKD frakcijos narys, Kaimo reikalų komiteto pirmininko pavaduotojas2020.07.01 15:48

Žemės ūkio ministerija nusprendė, kad ne visi galvijų laikytojai yra lygūs – vieni galės gauti kompensaciją už pajamų praradimą šalyje įvedus karantiną dėl koronaviruso pandemijos, kiti, deja, liks nieko nepešę.

Dar birželio pradžioje Žemės ūkio ministerija išplatino žinią gyvulių laikytojams, kad paramai yra skirta 12 mln. Eur ir nuo birželio 11 d., siekiant mažinti neigiamas koronaviruso pandemijos ir karantino sukeltas pasekmes, jie galės teikti paraiškas valstybės pagalbai gauti.

Ši žinia teigiamai nuteikė gyvulių laikytojus, nes jie galvojo, kad valstybės paramą gaus visi, kurie laiko gyvulius ir juos realizuoja.

Deja, panagrinėjus paramos taisykles, kai kuriems teko nusivilti. Taisyklėse numatyta, kad bendra valstybės parama negalės viršyti 100 tūkst. Eur, o paramą gaus tik tie, kurie galvijus parduos įmonei, užsiimančiai žemės ūkio produkcijos perdirbimu arba perpardavėjui.

Reiškia, tie galvijų laikytojai, kurie galvijų mėsą realizuos turguose arba tiesiogiai vartotojui, jokios paramos nesulauks. Dar visai neseniai buvo populiari iniciatyva trumpinti maisto grandinę nuo lauko iki stalo ir šviežius produktus tiekti tiesiai vartotojui, gaila, kad žemės ūkio ministerija šią gerą iniciatyvą ignoruoja. Man dirbant žemės ūkio ministru išpopuliarinome ūkininkų turgelius, kurie greitai prigijo ir tapo mėgstami miestiečių.

Manau, kad toks kai kurių gyvulių laikytojų diskriminavimas nėra teisingas. Gal ministerijos biurokratai mąsto, kad ūkininkai gali piktnaudžiauti, tačiau dabar, kai kiekvienas gyvulys yra registruotas ir paženklintas, jo realizavimas irgi akivaizdžiai bus matomas apskaitoje, apgavystė praktiškai neįmanoma.

Ministerijos reikalavimas teikti prašymus dėl paramos suteikimo taip pat yra perteklinis ir nereikalingas, Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras turi visus duomenis apie laikomus ir realizuotus galvijus, užtenka pasinaudoti šios institucijos turimais duomenimis ir jokių paraiškų rinkti nereikės.

Raginu Žemės ūkio ministrą peržiūrėti paramos teikimo taisykles gyvulių laikytojams ir teikti paramą ne tik tiems, kurie parduoda gyvulius perdirbimo įmonėms, bet ir tiems, kurie patikėjo trumposios maisto grandinės privalumais, savo produkciją realizuoja tiesiogiai vartotojui.

Šis tekstas – asmeninė autoriaus nuomonė. LRT.lt portalo rubrikoje „Pozicija“ publikuojamos politinės ar kitos tematikos nuomonės, už kurias LRT.lt portalo redakcija neatsako.