Pozicija

2020.06.10 16:11

Vilius Semeška. UAB VRK? Kas siekia institucijos užvaldymo?

Vilius Semeška, TS-LKD partijos narys2020.06.10 16:11

Seimo Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto vardu, šio komiteto pirmininkė, Lietuvos valstiečių ir žaliųjų (LVŽS) frakcijos narė Guoda Burokienė užregistravo Vyriausiosios rinkimų komisijos (toliau VRK) įstatymo 16 ir 17 straipsnių pakeitimo įstatymo projektą. Siūloma įteisinti visišką VRK narių pavaldumą bei atskaitomybę VRK pirmininkui, likus vos 4–iems mėnesiams iki Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų. 

Toks valstiečių užmanymas, neabejotinai atliepiantis dabartinės VRK pirmininkės įgeidžius, prieštarauja VRK įstatyme įtvirtintam narių nepriklausomumo principui. Akivaizdu, kad šis įstatymų projektas gimė po to, kai VRK nariai, pirmininkei nepritarus, priėmė naują Komisijos veiklos reglamentą, kuriame panaikintos buvusios spragos, leidžiančios vykdyti įvairius tyrimus pagal pageidavimus, be Komisijos žinios ir aiškios skundų nagrinėjimo tvarkos, manipuliuoti VRK narių darbo užmokesčio apskaita.

VRK nariais skiriami partijų, gavusių Seimo narių mandatų daugiamandatėje rinkimų apygardoje, taip pat Respublikos Prezidento, teisingumo ministro ir Lietuvos teisininkų draugijos deleguoti asmenys, kurie prisiekia Seime. Jų nesieja pavaldumo santykiai su VRK pirmininku kaip įstaigos vadovu, visi VRK nariai yra lygūs priimant sprendimus, t. y. balsuojant kolegialiai viešuose VRK posėdžiuose, visiems turint po vieną lygiai vertą balsą.

VRK nariai, skubiai sušauktame viešame posėdyje, apsvarstę įstatymo projektą, aiškiai deklaravo, kad nepritaria jo nuostatoms. Viešame kreipimesi į VRK narius delegavusias institucijas jie konstatavo, kad VRK yra Lietuvos Respublikos Konstitucijoje numatyta nuolatinė aukščiausia rinkimus ir referendumus organizuojanti ir vykdanti valstybės institucija, kuri kontroliuoja politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo teisėtumą ir yra kolegiali institucija.

Komisijos veikla grindžiama teisėtumo, nepriklausomumo, viešumo ir nešališkumo principais. Įgyvendindama savo funkcijas ir priimdama sprendimus jos kompetencijai priklausančiais klausimais, yra nepriklausoma, todėl jokia valstybės institucija ar pareigūnas negali duoti privalomų nurodymų dėl VRK kompetencijai priklausančių klausimų sprendimo.

Rašte pabrėžiama, jog Konstitucinis teisinės valstybės principas reikalauja, kad jurisdikcinės ir kitos teisės taikymo institucijos būtų nešališkos, nepriklausomos, siektų nustatyti objektyvią tiesą ir sprendimus priimtų tik teisės pagrindu. Realizuodami visuomenei ir valstybei reikšmingas funkcijas, valstybės institucijos, pareigūnai neturi patirti grėsmės, jeigu savo pareigas vykdo nepažeisdami įstatymų.

„Įstatymo projektu siūlomas teisinis reguliavimas, legitimizuojantis galimybę tiesiogiai kištis į VRK narių veiklą, artėjančių Seimo rinkimų kontekste, vertintinas kaip iškreipiantis VRK, kaip nepriklausomos ir kolegialios institucijos, veikimo ir sudarymo modelį. VRK pirmininkui suteikus teisinius instrumentus daryti tiesioginę ar netiesioginę įtaką VRK nariams, o kartu ir visos VRK veiklai, būtų sukurtas pagrindas VRK transformacijai į iš esmės vienasmeniu valdymu grįstą instituciją, tuo pažeidžiant VRK narių nepriklausomumo principą, kuris iki šiol užtikrinamas įgyvendinant sąlygą, kad joks pareigūnas negali duoti privalomų nurodymų VRK nariams.

Nėra abejonių, kad toks sprendimas nacionalinių ir tarptautinių teisės aktų kontekste būtų traktuojamas kaip antidemokratiškas, stabilumą ir piliečių pasitikėjimą rinkimų sistema griaunantis veiksmas“, – pažymi didžioji dauguma pasirašiusiųjų VRK narių.

Valdančiųjų siekis iš nepriklausomos, rinkimus organizuojančios, institucijos padaryti dar vieną savo agrokoncerną, yra aukščiausias pavojaus signalas mūsų demokratinei valstybei. Tikiu, kad Seime nebus 71 Seimo nario, balsuojančio už tokias pataisas, kuriomis trypiama nepriklausoma Konstitucinė Komisija, menkinamas pasitikėjimas rinkimų sistema.

O galbūt tai desperatiškas bandymas, siekiant išlikti valdžioje bet kokia kaina, įstatymu pasidaryti valdančiajai daugumai pavaldų rinkimų organizatorių, kontroliuojantį politinių partijų veiklą – VRK?

Šis tekstas – asmeninė autoriaus nuomonė. LRT.lt portalo rubrikoje „Pozicija“ publikuojamos politinės ar kitos tematikos nuomonės, už kurias LRT.lt portalo redakcija neatsako.