Pozicija

2020.05.21 13:15

Vytautas Landsbergis. Dar toliau, dar pamažu

Vytautas Landsbergis, Pirmasis atkurtos nepriklausomos Lietuvos valstybės vadovas2020.05.21 13:15

Lietuvos Vyriausybė, remdamasi mokslu, nustatė, jog „rizika numirti geriant degtinę itin išauga asmenims sukakusiems 60 ir daugiau metų“. 

Tai idėja iš oficialaus dokumento, kurio pagrindu net ministro rekomendacija virsta draudimu.

„Specialiųjų sąlygų priverstinis taikymas vyresniems asmenims...“

Vyriausybė apskritai nenuilstamai rūpinasi senjorais, net pašalpą pasiūlė skirti vėliau, kad per anksti neišleistų. Yra ir ypatingųjų, jau iš principo paskelbtų senjorų apsaugos priemonių.

Antai „izoliuoti juos nuo galimybių įsigyti degtinės ir tuo sukelti pavojų savo gyvybei. Draudžiama sukakusiems 60 metų turėti tokių galimybių“.

Dekretą pasirašė... atspėkit kas.