Pozicija

2020.01.02 09:48

Dalia Asanavičiūtė. Pasaulio lietuvių metai. Ar jau tampame viena Tauta?

Besibaigiant metams įprasta skaičiuoti metų įvykius, pasiekimus ir asmenines pergales. Iš laiko perspektyvos atsimenama tik tai, kas gražu, sėkminga, kuriais rezultatais galime pasimėgauti.

2019 buvo paskelbti Pasaulio lietuvių metais. Nevardinsiu visos puokštės renginių, kurie buvo skirti šiems metams paminėti. Dalis juos rengė, dalyvavo, kiti net nežino, kas vyko. Bet neabejotinai dauguma šiuos metus sieja su didele užsienyje gyvenančių lietuvių pilietiškumo banga, kuri kilo per prezidento rinkimus ir pilietybės išsaugojimo referendumą.

Pati pilietybės išsaugojimo sąvoka nepaliko abejingų. Kiekvienas turėjome savo nuomonę, savo komentarus ir argumentus. Pasigirdo net atsiliepimų, jog šis referendumas suskaldė tautą, sujaukė jos ramią buitį ir būtį. Bet drįsčiau teigti priešingai – jis suvienijo Tautą. Mes turėjome tikslą, kuris, beje, 2018 m. buvo paskelbtas kaip viena iš idėjų Lietuvai – dvigubos pilietybės įteisinimas.

Neilga trisdešimties metų nepriklausomos Lietuvos istorija parodė, kad esame tauta, kuriai reikia tikslo. Bendrai priimtinas tikslas sutelkia mus jo nenuilstamam siekimui. Šio bruožo dėka esame trisdešimt metų laisvi, esame ES, NATO, EBPO. Žingsnis po žingsnio išdrįstame pripažinti ir tautos dalį, gyvenančią už teritorinės Lietuvos ribų.

Po truputį formuojasi naujas siekis – suvienyti tautą, suprasti, jog net gyvendami ne gimtinėje, visgi galutinai nėra atitolę nuo savo šaknų. Sunku dar iki galo pripažinti, kad esame diasporinė tauta, bet turime drąsos sau pasakyti, kad geriau vienytis ir dirbti savo šalies – Lietuvos – gerovei, nei pyktis, pykti ir skaldytis.

Geriausias to įrodymas – net 72 proc. iš atėjusių balsuoti rinkėjų pasakė „taip“ pilietybės išsaugojimui. Ir tai nenuginčijamas įrodymas, kad mes, užsienyje gyvenantys lietuviai, jau tampame priimtini, girdimi, neignoruojami. Vieningos Tautos išsaugojimas ne tik žodžiuose ir lozunguose, bet ir visiems kartu darant sprendimus dėl mūsų visų ateities. Nes tai lemia, ar tapsime viena Tauta ir kokio dydžio tauta būsime.

Taigi, pradedant naujuosius metus linkiu mums visiems daugiau vienybės, tikėjimo bendru tikslu ir kantrybės toleruojant vieni kitus. Kad pagaliau nebūtų „jūs“ ir „mes“. Kad taptume iš tiesų viena Tauta.