Pozicija

2019.06.22 09:00

Robertas Šarknickas. Vaikai, tapę tėvais, neperduoda savo vaikams pareigybių. Kodėl?

Kada mokiniams nebekils streso, depresijos, kada jie noriai eis į mokyklą ir mokysis to, ką ruošis dirbti savo gyvenime pagal norimą profesiją, esamą ir kintančią rinką bei savo gebėjimus? Ar sumažėtų patyčios, jei bent kartą į savaitę būtų skirta pamoka mokyti pagarbos ir pareigų mokiniams suaugusiems, mokytojams, kaimynui ar savo klasės draugui?

Daugelyje užsienio valstybių ugdymo programa yra orientuota į vaiko gebėjimus, mokymosi lygį bei norą dirbti ten, kur jis yra linkęs. Nuo aštuntos klasės vaikas yra orientuojamas ir į tuos mokslus, į kuriuos veda jo gebėjimai, pašaukimas dirbti norimą darbą. Tai viena. Kitas dalykas, kuris eina paraleliai su mokslais, tai elgesys, pareigos, atsakomybė, pagarba kitiems besiruošiant eiti į savarankišką gyvenimą.

Klausimas, kada buvo toks dalykas mokomas mokyklose? Niekada. Arba tik trupinys – kartą į metus, kai kalba eina apie projektą „Savaitė be patyčių“, o paskui, mat jį galas, kaip bus taip. Nesvarbu, kad iki mirties sumuša bendraklasis, nesvarbu, kad, tapęs tėvu, užmuša savo vaikelį.

Sunku rašyti tokius žodžius, bet esu priverstas vėl apie tai kalbėti ir kartoti klausimą, kada ugdymo plėtotės centras pradės visa tai ugdyti, kada dar nuo mokyklos suolo prisidės prie pagalbos būsimiems tėvams.

Žinoma, ne tik švietimo sistema, bet ir tėvai turi auklėti, mokyti vaikus atsakomybės, kurie turi žinoti ne tik savo teises, bet ir pareigas. Bet yra vienas retorinis klausimas, kodėl beveik trisdešimt metų viskas taip lėtai arba sunkiai keičiasi?

Priežastis yra ta, kad tie patys tėvai, kurie kažkada buvo vaikais, nebuvo mokomi tų pareigų. Dabar tie vaikai yra tėvai ir ratas sukasi vis tas pats. Manau, kad švietime turi būti privaloma atskira pamoka ne tik apie teises, bet ir apie atsakomybę, pareigybes, pagarbą.

Vaikai nėra mokomi, supažindinami, kad gyvenime gali nutikti ir sudėtingų situacijų, kurios gali kardinaliai nulemti kitokį gyvenimą. Ir čia, prie pagalbos tėvams, geriausiai prisidėtų švietimo ugdymo plėtotės centro sukurta nauja mokymo socialinė programa, skirta gyvenimo ugdymui. Tai būtų nauja pagalba esamiems ir būsimiems tėvams.

Dabar veikianti mokymo programa veikia visiems vienodai griežtai: visi privalo vienodai mokytis, visi privalo būti vienodai lygūs, ir visi turi vienodai siekti tik gerų rezultatų, kitaip sakant, lenktyniauti. Tačiau ar kas pagalvojo, kas įvyksta jauno žmogaus viduje, jei jis tose lenktynėse krenta būdamas kitokiu? Štai visa puokštė: stresas, protestas, patyčios, depresija ir, neduok Dieve, pats blogiausias dalykas – rankos pakėlimas prieš save.

Mokymo kokybė augs tada, kai ugdymo plėtotės centras, kuris kuria mokymo programas, pradės žiūrėti į rinką ir į vaiko individualumą, vertins esamus patyčių skaičius. Augantis vaikų dienų centrų skaičius Lietuvoje rodo, kad laikas jau dabar spręsti problemą ir į ugdymo mokymo programos procesą įtraukti „Gyvenimo pamoką“, bent vieną ar dvi valandas per savaitę, vietoj priverstinai mintinai kalamų mokslų, kurių ne visi ir sulaukia: vieni išvežami mokytis į kitas šalis, kiti ignoruoja, dar kiti renkasi pyktį, patyčias.