Pozicija

2019.05.10 10:00

Karolina Štelmokaitė. Antanai Guoga, ar tikrai „ariate už visus“?

Antanas Guoga neabejotinai yra daug pasiekęs žmogus versle, pokeryje, sporto ir inovacijų rėmime. Tačiau su savo politine reklama „Guoga aria už visus“ jis peržengė ribą. Suprask, Antanas dirba vienas už visus Europos Parlamento (EP) lietuvius. Tai jau yra absoliuti įžūlumo viršūnė. Būtų suprantama, jei Antanas Guoga reklamuotų savo viziją ar charizmą, tačiau vienintelis dalykas, kuo jis tikrai negali pasigirti, tai juo nuopelnai EP nario kėdėje.

Statistika negailestinga – Antanas Guoga yra vienas prasčiausiai Europos Parlamente dirbančių narių.

Nežinantiems EP politinės virtuvės – pagrindinė europarlamentarų darbo vieta yra komitetai: čia vyksta pagrindinės diskusijos, teikiamos ir ginamos pataisos. Iš viso yra dvidešimt komitetų, žinoma, jie yra skirtingų svorių ir politinės įtakos. Paprastai EP nariai tik viename komitete turi pagrindinę narystę, o kituose – šalutinę. Ten, kur pagrindinė narystė, ten ir pagrindinė tavo darbo vieta, kurioje europarlamentaras turi didžiausią politinę galią.

Nuo 2016 metų spalio mėnesio, kai Antanas Guoga paliko Liberalų ir demokratų aljanso grupę (ALDE) ir prisijungė prie Europos Liaudies partijos (EPP), jis prarado pagrindinę narystę Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos (IMCO) komitete, kuriame jis buvo išties pakankamai aktyvus. Tačiau tas aktyvumas truko tik dvejus metus, o visi žinome, kad europarlamentaro darbas tęsiasi visus penkerius. Pagal EP finansuojamą platformą, kurioje galima patikrinti nario aktyvumą, A. Guoga užima 651–ą vietą iš 749–ių ir patenka į prasčiausiai dirbančių europarlamentarų šimtuką!

Pakeitęs politinę grupę, pastaruosius porą metų jis tapo FEMM (pilnas pavadinimas – Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas) pagrindiniu nariu, kuris ir tapo Antano Guogos pagrindine darbo vieta EP. Šio komiteto nariai paprastai yra žmogaus teisių gynėjai, kovojantys, kad įvairiose ES politikose atsispindėtų lygios galimybės abejoms lytims. Europos Sąjungoje, kur lyčių lygybė vis dar tik siekiamybė, tai yra sritis, kur tikrai daug galima nuveikti ir būti pastebėtam.

Kaipgi Antanas Guoga „arė už visus“ FEMM komitete? Atrodo, kad buvo atvirkščiai – visi kiti arė už Guogą, nes (dėmesio!) jis nedalyvavo, nesvarstė jokių teisės aktų ir išvis jokių kitų reikalų nedarė 21–iename iš 23–iejų komiteto posėdžių – tol, kol buvo FEMM nariu. Ponas A. Guoga praktiškai niekad nesilankė šiame komitete, vadinasi, tiesiog nedirbo jam priskirto darbo – negynė moterų teisių, jis buvo visiškai abejingas visoms jautrioms temoms, kurias nagrinėja šis EP komitetas.

Užuot ginantis „arimais“, gal vertėtų atsiprašyti visų Lietuvos ir Europos moterų už tokį abejingumą savo darbui ir tokioms problemoms, kaip vienodo darbo užmokesčio užtikrinimas, prekyba žmonėmis, pagalba vienišoms mamoms ir medicininių paslaugų užtikrinimas būsimoms gimdyvėms iš pažeidžiamų socialinių grupių.

Be visa to, panagrinėjus ir plenarinių sesijų, kitos svarbios europarlamentaro darbo vietos, lankomumą, ypač yra matoma, kad darbas EP Antanui Guogai prilygo atostogoms.

A. Guoga iš visų Lietuvos atstovų prasčiausiai lanko ir plenarines sesijas Strasbūre, net nepaisant to, kad lankymas viešinamas ir gan stipriai kontroliuojamas politinių grupių. Jis atsidūrė netoli tos ribos, kur gresiama finansinėmis nuobaudomis už nelankymą. Jis yra 735–tas (iš 751) europarlamentarų pagal plenarinių posėdžių nelankymą.

Konkrečiai, Guoga yra praleidęs net 75 dienas skirtas plenarinėms sesijoms iš 276, kurios tęsiasi beveik savaitę Strasbūre (jos vyksta mažiausiai kartą per mėnesį). Kartais jis ištisais sezonais nepasirodė plenarinėse sesijose. Pavyzdžiui, 2017 metų visą rudenį (rugsėjo, spalio, lapkričio mėn.) bei gruodį jis taip ir nepasirodė nei Briuselyje, nei Strasbūre per plenarines sesijas.

Yra dalykų, kuriuos oficialioje statistikoje gali užmaskuoti tiesiog vietoj europarlamentaro dirbanti jo komanda – tai visokių pataisų, paklausimų rašymas. Antano Guogos komandoje yra tikrai darbščių, gerų žmonių. Vieno, ko negali komanda užmaskuoti – tai europarlamentaro pasirodymo darbo vietoje. Labai gaila, kad rinkėjams matoma tik dalis tos statistikos, kita, labai svarbi, nepasiekiama ir informaciją susirinkit galima tik būnant EP viduje.

Antanas Guoga yra tikrai ne vienintelis išrinktasis, atsainiai žiūrintis į savo pareigas Europos Parlamente. Esu anksčiau minėjusi kai kurių mūsų politikos „dinozaurų“ visišką „atsipūtimą“. Bet, žinoma, yra išimčių – kai kurie veteranai iš tiesų „aria“ už tokius jaunesnius politikus kaip Antanas Guoga.

Priminsiu, kad penkerių metų kadencijai viena EP nario vieta kainuoja apie 3 500 000 eurų.

Dirbdama politine patarėja Europos Parlamento žaliųjų frakcijoje, sergu už šios institucijos prestižą. Nors esu visko mačiusi, bet tikrai nebūčiau minėjusi konkrečių pavardžių, jei ne tokia neįtikėtino cinizmo Antano Guogos reklama. Vis dėlto, padaryti tokį pareiškimą reikia turėti neeilinį sugebėjimą išaukštinti save ir pažeminti kitų – tikrai sunkiai dirbančių – kolegų europarlamentarų darbą.

Būtina keisti vidines EP taisykles, kad matytume, kaip dirba mūsų europarlamentarai. Visų pirma, lankymasis komiteto posėdžiuose turi būti skelbiamas viešai, nuo lankymuose komitetuose turi priklausyti ir parlamentaro atlyginimas. Nes darbas komitetuose, kur vyksta teisėkūra, ir yra pagrindinis Europos Parlamento nario darbas.

K. Štelmokaitė yra kandidatė Europos Parlamento rinkimuose.