Pasaulyje

2019.03.29 22:00

Krašto apsaugos ministras: Lietuva svarstys galimybes didinti dalyvavimą JT operacijoje MINUSMA

LRT.lt 2019.03.29 22:00

„Lietuva išlaikys savo indėlį Jungtinių Tautų operacijoje MINUSMA ir svarstys galimybes didinti karių indėlį joje 2020–2021 metais“, – penktadienį pareiškė krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis Jungtinių Tautų (JT) gynybos ministrų konferencijoje, skelbiama ministerijos pranešime.

Atsižvelgiant į pasikeitusią saugumo situaciją ir kylančias grėsmes, JT gynybos ministrai aptarė konkrečius būdus ir priemones, kaip būtų galima pagerinti JT vykdomų taikos palaikymo operacijų efektyvumą. Pasikeitęs grėsmių pobūdis ir intensyvumas kelia vis didesnę grėsmę ne tik taiką ir stabilumą JT operacijose palaikančių karių sveikatai ir gyvybei, tačiau ir civiliams, esantiems krizių regionuose.

Konferencijos metu šalys deklaravo savo įsipareigojimus skirti karius ir karinius vienetus į JT vykdomas taikos palaikymo operacijas, taip pat aptarė į Jungtinių Tautų operacijas skiriamų karių ir karinių vienetų rengimo pokyčius bei reikalavimus ir užduočių vykdymo standartus, kurie ypač svarbūs parengiant karius taikos operacijų užduočių vykdymui.

Ministrai taip pat aptarė efektyvesniam tarptautinių operacijų vykdymui reikalingų aukštos parengties ir naujausią karinę įrangą ir techniką naudojančių vienetų galimą skyrimą į JT taikos palaikymo operacijas ir kylančius iššūkius. Šie klausimai yra ypač svarbūs siekiant prisidėti prie Jungtinių Tautų saugumo struktūros reformos įgyvendinimo.

 JT gynybos ministrai konferencijoje taip pat pristatė Londono (2016)  ir Vankuverio (2017) konferencijose prisiimtų įsipareigojimų įgyvendinimo  rezultatus, kurie susiję su civilių asmenų apsaugos operacijų rajonuose užtikrinimu ir didesniu moterų vaidmeniu taikos palaikymo operacijose.

Lietuva, prisijungusi prie Kigalio, Vankuverio principų ir Seksualinio išnaudojimo prievartos prevencijos, įsipareigojo tobulinti karių rengimą ir šiuos įsipareigojimus įgyvendina nuo 2018 m., integravusi jų esmines nuostatas į atnaujintas karių priešmisijinio rengimo programas.

 JT taip pat siekia, kad tarptautinėse operacijose tarnautų didesnis moterų kiekis – tai padėtų didinti tarptautinių operacijų efektyvumą, ypač atliekant užduotis, tokias kaip civilių ir karių bendradarbiavimas su vietine bendruomene, geresnis situacijos supratimas konfliktų regionuose, labiausiai pažeidžiamos visuomenės dalies – moterų ir vaikų didesnis įsitraukimas į saugumo sektoriaus reformų įgyvendinimą, policijos ir vietinių saugumo pajėgų stiprinimas ir pan. Tai sudarytų geresnes galimybes pokonfliktiniam taikos proceso įgyvendinimui.

Lietuva nuosekliai didina tarptautinėse operacijose dalyvaujančių moterų skaičių – pernai jų buvo 12, arba 3,6 proc. Tuo tarpu JT tikslas – išlaikyti 15 proc. moterų JT misijų štabuose bei 5,25 proc. JT kontingentuose. Palyginimui, Lietuva šiuos rodiklius viršija: JT operacijų štabuose tarnaujančios Lietuvos kariuomenės moterys sudaro 20 proc., kariniuose kontingentuose – 5,8 proc.