Pasaulyje

2019.03.13 09:39

Žiniasklaida: Vokietijos išmokas vis dar gauna buvę švedų esesininkai

LRT.lt 2019.03.13 09:39

Praeitą savaitę Švedijos žiniasklaidai pranešus, kad 15 šalyje gyvenančių asmenų iš Vokietijos vis dar gauna Antrojo karo laikų pensijas, Berlynas paskubėjo pareikšti, kad nei vienas jų nepriklausė SS koviniams daliniams „Waffen-SS“. Tačiau Švedijos laikraščio „Dagens Nyheter“ teigimu, bent 2 iš 15 išmokų gavėjų yra buvę esesininkai.

Kol kas nieko nėra žinoma apie šių asmenų veiksmus per Antrąjį pasaulinį karą ir ar jie prie nacių prisijungė savo noru.

„Danegs Nyheter“ buvo pirmasis laikraštis pranešęs apie 15 iš Vokietijos karo pensijas vis dar gaunančių Švedijos gyventojų, kurių amžius yra nuo 82 iki 101 metų. Jų gaunamų išmokų dydis svyruoja nuo 1500 kronų (140 eurų) ir 10 tūkst. Kronų (950 eurų) per mėnesį. Šeši iš pensininkų yra Švedijos piliečiai, dar trys – kare dalyvavusių asmenų našlės.

Kaip rašo naujienų portalas „thelocal.se“, per Antrąjį pasaulinį karą prie Vokietijos prisijungė apie 200 švedų savanorių. Už tai jiems buvo pažadėtos išmokos visam likusiam gyvenimui. Apie 100 švedų Vokietijos pusėje kovėsi ir karo lauke.

Švedija per Antrąjį pasaulinį karą buvo neutrali.

15 švedų yra tarp maždaug 2 tūkst. asmenų visame pasaulyje, kurie vis dar gauna Vokietijos išmokas pagal 1951 metų įstatymą, pagal kurį remiamos „karo aukos“, tačiau tarp jų pasitaiko ir su nacių režimu kolaboravusių asmenų.

Pagal Vokietijos Darbo ministerijos turimą informaciją, vasarį tokias išmokas gavo 2 033 žmonių.

Remiantis minėtu įstatymu, į pašalpas gali pretenduoti asmenys, kurių sveikata sutriko dėl karo tarnybos arba panašios veiklos Antrojo pasaulinio karo laikais arba jeigu jie buvo įkalinti dėl savo Vokietijos pilietybės ar etninės kilmės.

Dauguma šių asmenų gyvena Europoje, ypač Lenkijoje, kur išmokas tebegauna 573 žmonės. Tarp kitų Europos šalių, turinčių daug gavėjų, yra Austrija (101), Slovėnija (184) ir Kroatija (71). Amerikos žemyne 250 gavėjų tebegyvena Jungtinėse Valstijose ir dar 121 – Kanadoje.

Tokios išmokos neseniai atsidūrė dėmesio centre, Belgijos įstatymų leidėjams pareikalavus, kad jos būtų panaikintos keliems šalies gyventojams.