Pasaulyje

2013.12.30 18:15

Kim Jong Unui neužteko egzekucijos dėdei

DELFI.lt 2013.12.30 18:15

Šiaurės Korėja neapsiribojo mirties bausme vien šalies lyderio Kim Jong Uno dėdei Jang Song Thaekui – kartu su juo su šiuo pasauliu gruodžio 12 dieną buvo priversti atsisveikinti ir septyni jo aplinkos žmonės.

Šiaurės Korėja neapsiribojo mirties bausme vien šalies lyderio Kim Jong Uno dėdei Jang Song Thaekui – kartu su juo su šiuo pasauliu gruodžio 12 dieną buvo priversti atsisveikinti ir septyni jo aplinkos žmonės.

Tokią informaciją suteikė žvalgybos šaltinis, skelbia koreajoongangdaily.joins.com.

Jang Song Thaekas, kadaise buvęs antras įtakingiausias Šiaurės Korėjos valdžios aparato žmogus, mirties bausme nuteistas dėl valstybės išdavimo.

„Kaip jau anksčiau skelbė Šiaurės Korėja, Jang Song Thaekui mirties bausmė buvo įvykdyta iš karto po to, kai karinis tribunolas, vadovaujamas šalies Nacionalinio saugumo departamento, gruodžio 12 dieną paskelbė nuosprendį“, – teigia valstybinis šaltinis.

„Nustatėme, jog mirties bausmė buvo įvykdyta aštuoniems žmonėms – ne vienam Jang Song Thaekui. Tarp pasmerktųjų buvo ir du Darbo partijos lyderiai, du kabineto nariai, du kariai ir vienas vadovas“, – tvirtina šaltinis.

Šiuo metu kaip tik bandoma nustatyti minėtųjų septynių asmenų tapatybes.

Mirties bausmės buvo įvykdytos Nacionalinio saugumo departamente Pchenjane. Procesą stebėjo pagrindiniai Darbo partijos nariai, dalyvavę partijos suvažiavime gruodžio 8-ąją. Būtent minėtojo suvažiavimo metu uniformuoti pareigūnai jėga ištempė Kim Jong Uno dėdę iš posėdžių salės.

Kim Jong Unas buvo „labai girtas“

Japonijos spauda praėjusią savaitę paskelbė, kad mirties bausmė įvykdyta dviem padėjėjams. Be to, anot žiniasklaidos, Šiaurės Korėjos lyderis Kim Jong Unas buvo „labai girtas“, kai davė nurodymą įvykdyti mirties bausmes padėjėjams, kurie buvo artimi pašalintam jo dėdei.

Jaunasis lyderis nurodė įvykdyti mirties bausmes šiems padėjėjams, kai jie iš karto nesureagavo į jo reikalavimą perduoti pelningą verslą kariuomenei.

Abu padėjėjai buvo artimi Kim Jong Uno dėdei Jang Song Thaekui, kuris vos po kelių savaičių buvo dramatiškai nušalintas nuo savo posto. Šiaurės Korėjos lyderis, siekiantis konsoliduoti valdžią savo rankose, jam taip pat paskelbė mirties bausmę.

Teigiama, kad valdančiosios Darbininkų partijos administracinio departamento pirmojo direktoriaus pavaduotojo Ri Ryong Ha ir to paties skyriaus direktoriaus pavaduotojo Jang Su Gilo nenoras nedelsiant reaguoti į nurodymą „nuliūdino“ Kim Jong Uną.

Manoma, kad jie buvo iš mažiausiai aštuonių Jang Song Thaeko rato padėjėjų, kuriems buvo įvykdyta egzekucija prieš jo paties mirties bausmę šį mėnesį, rašo laikraštis „Yomiuri Shimbun“.

Jang Song Thaeko pašalinimą numatė Pietų Korėjos vyriausybė, kuri apie jo padėjėjų egzekucijas sužinojo iš perimtų pokalbių.

„Asmenis, kurie buvo artimi (dviem padėjėjams), nustebino jų egzekucijos ir jie telefonu paskambino užsienyje gyvenantiems draugams. Pietų Korėjos vyriausybės (žvalgybos agentūra) įrašė šiuos pokalbius, – rašė laikraštis. – Pietų Korėjos vyriausybė, remdamasi su šia byla susijusių žmonių liudijimais, tuomet padarė išvadą, kad Jang Song Thaekas neišvengiamai bus pašalintas“.

Pietų Korėjos žvalgybos viršininkas informavo parlamentą apie šiuos valymus. Jis teigė, kad Jang Song Thaeką pražudė bandymai perimti patrauklų anglių eksporto verslą.

Pietų Korėjos Nacionalinės žvalgybos tarnybos vadovas Nam Jae Joonas sakė, kad didelį vaidmenį pašalinant Jang Song Thaeką atliko jo pastangos užsitikrinti valstybinio gamtinių išteklių verslo kontrolę.

Nam Jae Joonas, informuodamas parlamento žvalgybos komitetą apie situaciją Šiaurės Korėjoje, taip pat sakė, kad jaunajam lyderiui šiuo metu „nėra problemų“ telkiant valdžią savo rankose, tačiau kažkuriuo metu nuo sausio iki kovo jis gali surengti ginkluotas provokacijas prieš Pietų Korėją, kad pakurstytų vienybę savo šalies viduje.

„Jang Song Thaekas pernelyg kišosi į patrauklų valstybinį verslą, susijusį su anglimis. Tai vis labiau skatino kitų (susijusių) valstybės institucijų nepasitenkinimą“, – sakė minėto komiteto narys, parlamentaras Jung Chung Rae, cituodamas per uždarą posėdį pasakytus Nam Jae Joono žodžius.

Jang Song Thaekas metų metais buvo atsakingas už šalies mineralų eksportą, daugiausia skirtą Kinijai.

Skurdi, bet mineralinėmis iškasenomis turtinga Šiaurės Korėja jau daug metų mėgina sustiprinti savo ekonomiką, didindama anglies ir kitų mineralų eksportą, kuris sudaro didžiąją dalį viso eksporto į Kiniją.

Tačiau Jang Song Thaekas ir jo bendrininkai užrūstino kitus aukštus partijos narius, išplėsdami savo kontrolę už mineralų verslo ribų.

„Kim Jong Unui buvo apie tai pranešta ir jis davė nurodymą ištaisyti tokią padėtį“, – sakė Jung Chung Rae.