Pasaulyje

2018.11.18 17:31

Minint Neturtėlių dieną popiežius pasmerkė „saujelės turtingųjų klegesį“

BNS 2018.11.18 17:31

Minėdamas antrąją Pasaulinę neturtėlių dieną, popiežius Pranciškus sekmadienį griežtai pasisakė prieš socialinę nelygybę ir smerkė „saujelės turtingųjų klegesį“, nustelbiantį nepasiturinčiųjų balsą.

Per mišias Šv. Petro bazilikoje Vatikane, kuriose dalyvavo maždaug 6 tūkst. neturtingų žmonių, popiežius pažymėjo, kad „neteisybė yra ydinga skurdo šaknis“.

„Neturtingųjų verksmas kasdien stiprėja, bet yra vis mažiau girdimas, nustelbiamas saujelės turtingųjų klegesio“, – sakė jis prieš Vatikane surengtus priešpiečius 1,5 tūkst. skurstančių žmonių ir jų pagalbininkų.

Pontifikas taip pat atkreipė dėmesį, kad turtuolių vis mažiau, bet jie tampa vis turtingesni.

„Prašykime malonės išgirsti visų tų, kuriuos blaško gyvenimo bangos, verksmą“, – sakė Pranciškus.

„Tai verksmas visų tų, kurie buvo priversti bėgti iš savo namų ir gimtinės į neaiškią ateitį. Tai verksmas ištisų tautų, netekusių net didžiulių gamtinių išteklių, (...) kai saujelė turtingųjų punta tuo, kas iš teisybės priklauso visiems“, – sakė jis.

Tuomet popiežius šalia Vatikano bazilikos esančioje didžiulėje Pauliaus VI salėje, kur paprastai vyksta audiencijos ir konferencijos, drauge su neturtingais žmonėmis valgė lazaniją, bulvių košę ir tiramisu.

Vatikanas taip pat suorganizavo gydytojų komandą, teikusią nemokamas sveikatos apsaugos paslaugas neturtingiesiems. Pernai, per pirmąją Pasaulinę neturtėlių dieną, sveikatos apsaugos paslaugų buvo suteikta daugiau kaip 600 žmonių.

Panašių iniciatyvų buvo imtasi ir kitose Italijos bei pasaulio vyskupijose. 

Pasaulinės neturtėlių dienos tradiciją inicijavo Pranciškus. Jis dažnai kalba apie socialinį įtraukimą, netiesiogiai kritikuodamas vyriausybes, skiriančias per mažai dėmesio visuomenės paribyje atsidūrusiems žmonėms.