Pasaulyje

2015.09.08 13:45

Per riaušės Belfaste sužeista 60 policijos pareigūnų

Šiaurės Airijos sostinėje Belfaste kilus susirėmimas tarp probritiškų protestantų, kitaip dar vadinamų lojalistais, ir katalikų, remiančių susivienijimą su Airija, sužeista apie 60 policijos pareigūnų.

Šiaurės Airijos sostinėje Belfaste kilus susirėmimas tarp probritiškų protestantų, kitaip dar vadinamų lojalistais, ir katalikų, remiančių susivienijimą su Airija, sužeista apie 60 policijos pareigūnų.

Padegta keletas automobilių, policija riaušininkus vaikė vandens patrankomis, guminėmis lazdomis ir plastikinėmis kulkomis. Protestantai mėgino sutrukdyti katalikams žygiuoti Belfasto centru, minint 71 Britanijos vyriausybės priimto įstatymo, kuriuo leista suimtuosius sulaikyti be teismo, metines. Per to meto neramumus katalikų rajonuose areštuota beveik 350 žmonių.

Nepaisant 1998 pasirašytos taikos sutarties, gatvės mūšiai ir tarpreliginė įtampa išlieka nuolatiniu reiškiniu Šiaurės Airijoje.