Pasaulyje

2018.10.15 09:20

Iš Rusijos stačiatikių bažnyčios laukiama naujo puolimo

Rusijos stačiatikių bažnyčia, perspėjusi, kad griežtai reaguos į Konstantinopolio patriarcho Baltramiejaus sprendimą pritarti Ukrainos stačiatikių bažnyčios nepriklausomybei, tai padarys pirmadienį per Šventojo Sinodo posėdį Minske.

Anksčiau Rusijos stačiatikių bažnyčios atstovas pareiškė, kad toks Konstantinopolio patriarcho žingsnis verčia visai nutraukti su juo santykius. Ukrainoje tūkstančiai tikinčiųjų rinkosi į padėkos mišias Konstantinopolio patriarchui, kuris sutiko po 330 metų iš Maskvos patriarchijos išlaisvinti Ukrainos stačiatikių bažnyčią.

Prezidentas Petro Porošenka žada, kad Ukrainoje veikiančios stačiatikių bažnyčios bus vienijamos taikiai.

„Dar sykį pabrėžiu, kad valdžia gerbs tų tikinčiųjų, kurie nutars likti Rusijos stačiatikių bažnyčioje, sprendimą. Bet užtikrinu – ginsime teises tų kunigų ir tikinčiųjų, kurie laisva valia nutars išsilaisvinti iš Maskvos įtakos ir jungtis prie kuriamos suvienytos Ukrainos stačiatikių bažnyčios“, – sakė Ukrainos prezidentas.