Pasaulyje

2018.08.02 19:07

Popiežius Pranciškus pakeitė Bažnyčios poziciją dėl mirties bausmės

BNS 2018.08.02 19:07

Popiežius Pranciškus pakeitė Romos Katalikų Bažnyčios poziciją dėl mirties bausmės ir nurodė, kad tokios bausmės negalima skirti jokiais atvejais, nes ji tolygi „atakai“ prieš bet kurio žmogaus įgimtą orumą.

Pontifikas padarė pakeitimų Katalikų Bažnyčios katekizme – oficialių mokymų rinkinyje. Anksčiau jame buvo teigiama, kad Bažnyčia nedraudžia mirties bausmės, „jei tai yra vienintelis būdas veiksmingai apginti žmonių gyvybes nuo neteisaus agresoriaus“.

Atnaujintoje doktrinoje sakoma, jog ankstesnė politika yra pasenusi, ir kad dabar yra kitų būdų apsaugoti visuomenę: „Taigi, Bažnyčia dėsto, kad, remiantis Evangelija, mirties bausmė yra nepriimtina, nes tai yra ataka prieš asmens neliečiamybę ir orumą, ir kad (Bažnyčia) ryžtingai siekia (mirties bausmės) panaikinimo visame pasaulyje.“

Mirties bausmė buvo panaikinta beveik visose Europos ir Pietų Amerikos šalyse, bet tebetaikoma Jungtinėse Valstijose ir keliose Azijos, Afrikos ir Artimųjų Rytų valstybėse. Be to, šią savaitę Turkijos prezidentas Recepas Tayyipas Erdoganas pareiškė, kad jo šalyje gali būti grąžinta tokia bausmė, kurios Turkija atsisakė 2004-aisiais, siekdama įstoti į Europos Sąjungą.

Pasikeitusią Bažnyčios poziciją aiškinančiame lydraštyje Vatikano doktrinos biuro vadovas pareiškė, jog naujoji politika neprieštarauja ankstesniems mokymams, o yra jų raida.

„Jei dėl politinės ir socialinės padėties mirties bausmė praeityje buvo laikoma priimtina priemone visų labui ginti, šiandien vis plačiau plinta požiūris, kad žmogaus nepraranda orumo, net jei padaro didžiausią nusikaltimą“, – teigė Tikėjimo doktrinos kongregacijos prefektas kardinolas Luisas Ladaria.

Pasak jo, atnaujinta doktrina siekiama „suteikti energijos“ kovos su mirties bausme judėjimui „ir pagarbiu dialogu su civilinėmis institucijomis raginti sudaryti sąlygas, kurios leistų panaikinti mirties bausmę ten, kur ji tebetaikoma“.

Popiežius Pranciškus jau ilgą laiką kritikuoja egzekucijų praktiką ir tikina, kad tokia bausmė yra nepateisinama, kad ir koks baisus būtų nusikaltimas. Per beveik visas savo užsienio keliones pontifikas lankydavosi įkalinimo įstaigose, kur bendravo su kaliniais apie solidarumą ir viltį. Be to, Pranciškus palaiko ryšius su viena grupe Argentinos kalinių, kuriems jis laikė pamaldas būdamas Buenos Airių arkivyskupu.

Popiežius paskelbė apie savo ketinimą pakeisti Bažnyčios poziciją dėl mirties bausmės praėjusį spalį. Tuomet jis paminėjo 25-ąsias katekizmo išleidimo metines, paskelbęs, jog planuoja jį atnaujinti.

Katekizmas, kurio pirmąją versiją išleido popiežius Jonas Paulius II, yra lengvas ir praktiškas Bažnyčios mokymų vadovas, kur aptariami kone visi gyvenimo aspektai – nuo komunijų iki sekso.

2017-aisiais Pranciškus pareiškė per vieną ceremoniją, jog mirties bausmė pažeidžia Evangeliją ir prilygsta tyčinei žmogžudystei, nors kiekvieno žmogaus gyvybė „visada yra šventa Kūrėjo akyse“.

Jis pripažino, kad ateityje net popiežiams priklausančiose teritorijose ši „kraštutinė ir nežmoniška išeitis“ buvo leistina. Pranciškus pridūrė, kad vis dėlto Šventasis Sostas klydo toleruodamas galvoseną, kuri yra „labiau legalistinė nei krikščioniška“, ir dabar yra pasimokęs iš savo klaidų.

Nevyriausybinė organizacija „Amnesty International“, daugelį metų agituojanti už mirties bausmės panaikinimą visame pasaulyje, sveikino Vatikano sprendimą ir pavadino jį „svarbiu žingsniu pirmyn“.

„Praeityje Bažnyčia jau išreikšdavo savo antipatiją mirties bausmei, bet jos žodžiuose buvo vietos dviprasmybėms. Šiandien ji kalba apie tai net aiškiau“, – nurodė „Amnesty International“ Italijos skyriaus atstovas Riccardo Noury.

Jis taip pat sveikino aiškius ženklus, kad Vatikanas pasiruošęs kovoti su mirties bausme ne tik koreguodamas savo doktriną.

„Atrodo, norima, kad Katalikų Bažnyčia atliktų aktyvų vaidmenį pasaulinėje kovos su mirties bausme kampanijoje“, – sakė R. Noury.