Pasaulyje

2018.05.17 16:40

ES Vokietiją ir dar penkias šalis paduoda į teismą dėl oro taršos

BNS 2018.05.17 16:40

Europos Komisija (EK) ketvirtadienį pareiškė nusprendusi paduoti į teismą Vokietiją, Prancūziją, Jungtinę Karalystę ir dar tris Europos Sąjungos (ES) valstybes nares, kurios nesilaiko Bendrijos oro kokybės standartų.

Sausio mėnesį Komisija šioms šešioms šalims – o jų sąraše taip pat yra Italija, Vengrija ir Rumunija ir joms metų metus buvo siunčiami įspėjimai, – suteikė paskutinę galimybę pagerinti oro kokybę.

Tačiau šios valstybės, tarp kurių yra keturi didžiausi Europos ūkiai, nepakankamai greitai ėmėsi veiksmų, per spaudos konferenciją pažymėjo už aplinką atsakingas Komisijos narys Karmenu Vella.

„Komisijai teko padaryti išvadą... kad papildomų pasiūlytų priemonių nepakanka, kad būtų kuo skubiau užtikrinta atitiktis oro kokybės standartams, todėl šis klausimas perduodamas teismui“, – pareiškė jis.

„Nebegalime ilgiau laukti“, – pažymėjo K. Vella ir pridūrė, kad Briuseliui gali tekti laukti dar kelerius metus, kol šalys įdiegs reikiamas priemones.

Paskutinė galimybė užtikrinti atitiktį ES standartams sausio mėnesį taip pat buvo suteikta Ispanijai, Čekijai ir Slovakijai, tačiau dėl jų į teismą šį kartą nuspręsta nesikreipti.

„Priemonės, kurių planuojama imtis arba kurių jau imamasi, regis, padės išspręsti [viršijamų ribų] problemą, jeigu jos bus visapusiškai ir nedelsiant įgyvendintos“, – pareiškė K. Vella.

Tačiau jis įspėjo, kad Komisija ir toliau stebės padėtį šiose trijose šalyse.

Sausio mėnesį buvo nustatyta, kad minėtos devynios šalys nuolat viršija išmetamųjų teršalų ribas, kurios buvo nustatytos siekiant apsaugoti europiečius nuo kietųjų dalelių ir azoto dioksido.

ES skaičiavimais, Bendrija dėl oro taršos kasmet patiria 20 mlrd. eurų nuostolį, kurį sudaro sveikatos priežiūros išlaidos. Tačiau Briuselis tvirtina, kad ši suma galėtų sumažėti, jeigu valstybės narės laikytųsi sutartų išmetamųjų teršalų apribojimų.

Komisija standartų nesilaikančias valstybes nares ragina nustatyti paskatas transporto, energetikos ir žemės ūkio sektoriams, taip pat gerinti miestų planavimą ir pastatų projektavimą.

O Europos aplinkos apsaugos biuras – aplinkosaugos aktyvistų susivienijimas – minėtas devynias šalis yra pavadinęs „nuodingu bloku“.