Pasaulyje

2018.01.06 17:26

Popiežius perspėja tikinčiuosius saugotis, kad pinigų ir karjeros siekis netaptų jų gyvenimu

BNS 2018.01.06 17:26

Popiežius Pranciškus šeštadienį perspėjo tikinčiuosius saugotis, kad pinigų, karjeros ar sėkmės siekis netaptų viso jų gyvenimo pagrindu, ir paragino juos atsispirti „polinkiams į aroganciją, valdžios troškimą ir turtus“.

Aukodamas mišias Vatikano Šv. Petro bazilikoje Kristaus Apsireiškimo, arba Trijų Karalių, šventės proga, popiežius pastebėjo, kad žmonės „dažnai pasitenkina“ turėdami „sveikatos, šiek tiek pinigų ir šiek tiek pramogų“.

Jis paragino padėti vargstantiesiems ir kitiems žmonėms, kuriems reikia pagalbos, nesitikint už tai atlygio.

Krikščionys tiki, kad šią dieną trys išminčiai iš Rytų šalies, sekdami paskui stebuklingą žvaigždę, atėjo į Betliejų aplankyti kūdikėlio Jėzaus.

Pranciškus pasiūlė tikintiesiems paklausti savęs, „kokia žvaigžde sekame savo gyvenime“.

„Kai kurios žvaigždės galbūt yra ryškios, bet nerodo kelio. Tą patį galima pasakyti apie sėkmę, pinigus, karjerą, apdovanojimus ir malonumus, kai jie tampa mūsų gyvenimu,“ – sakė popiežius.

Šis kelias, tęsė jis, neatneš ramybės ir džiaugsmo.

Vėliau, kalbėdamas pro savo darbo kabineto langą, išeinantį į Šv. Petro aikštę, Pranciškus pareiškė dešimtims tūkstančių susirinkusių tikinčiųjų, kad kurie krikščionys linkę gyventi būdami abejingi Jėzui.

„Užuot vadovaudamiesi savo krikščionišku tikėjimu, jie vadovaujasi pasaulio principais, o tai veda prie polinkių į aroganciją, valdžios troškimą ir turtus tenkinimo,“ – pažymėjo jis.

Šventasis Tėvas meldė, kad „pasaulis žengtų teisingumo ir taikos keliu“.

Pranciškus perdavė nuoširdžius sveikinimus Kalėdas šį savaitgalį švenčiantiems Rytų apeigų katalikams ir stačiatikiams bei palinkėjo, kad „ši šlovinga šventė taptų naujos dvasinės jėgos ir bendrystės tarp mūsų, krikščionių, šaltiniu“.

Jis taip pat prisiminė, kad kai kuriose šalyse daugelis šeimų dalyvauja Trijų Karalių eisenose, o kai kur dovanos artimiesiems dovanojamos šią dieną, o ne per Kalėdas.