Pasaulyje

2017.11.10 21:48

NATO ragina ES kurti karinį Šengeną

Europos Sąjunga pradeda rengti planus mažinti biurokratiją perdislokuojant pajėgas. Užvakar NATO nutarė įsteigti tam skirtą vadavietę, o šiandien Europos Komisija pažadėjo planą, kaip ginkluotė galėtų kirsti sienas be kliūčių, taip pat – kaip civilinę infrastruktūrą pritaikyti gynybai. Tai – vienas iš siūlymų, kurį šiandien pateikė ir ataskaita Nyderlanduose.

Vyriausybės konsultantai paskelbė, kad mažėjanti NATO vienybė ir nepakankami pajėgumai verčia abejoti, ar aljansas gali apginti sąjungininkus.

Europos Sąjungos narės išvardijo visą virtinę pastarojo meto pratybų, kai patyrė vėlavimą, papildomas išlaidas ir net pažeidžiamumą dėl biurokratijos muitinėje ir civilinės infrastruktūros, netinkamos sunkiajai technikai. Kai Rusija pajėgas gali permesti staigiai, Amerikos ir NATO pajėgų vadai seniai spaudžia steigti karinį Šengeną – sutarti dėl paprastesnių procedūrų ir atnaujinti transporto tinklus.

Europos Komisija šiandien pažadėjo iki kovo pateikti planą, kaip užtikrinti sklandų perdislokavimą.

„Transporto tinklai turėjo tikslą tolimais atstumais perkelti kariuomenes ir jų artileriją. Laimei, gyvename kitokiais laikais ir, sakyčiau, pagrindinis infrastruktūros tikslas yra civilinis naudojimas. Bet vis dėlto turime atsižvelgti ir į karinius poreikius. Europoje daug civilinių kelių netinka kariams ir ginkluotei. Infrastruktūra tiesiog nebuvo pritaikyta kariuomenės masės ar aukščio poreikiams“, – sakė Europos Komisijos narė, atsakinga už transportą, Violeta Bulc.

NATO atstovai sako, kad ypač daug ydų rytinėse sąjungininkėse. Vakaruose senųjų NATO narių infrastruktūra išmatuota ir pritaikyta, bet rytuose jei kas ją ir matavo dažnai tik Rusijos šnipai. NATO ilgai nenorėjo erzinti Rusijos, todėl nesiėmė matavimų, kuriuos Maskva būtų galėjusi kritikuoti kaip pasirengimą karui.

Plačiau apie tai – Vykinto Pugačiausko reportaže.