Pasaulyje

2017.09.16 23:17

Organizacija „Memorial“ Rusijos teisme įrodinėja, kad nėra užsienio agentė

Tarptautinės organizacijos „Memorial“ Maskvos archyvuose sukaupta beveik 60 tūkst. šeimų, nukentėjusių nuo politinių represijų, istorijų. Tarp jų – ir lietuvių šeimų. „Memorialo“ organizacijos iniciatyva Rusijoje įamžinamas nukentėjusios nuo teroro ir mūsų tautos atminimas. Tačiau organizacija, gaudama finansavimą iš užsienio, už tai yra persekiojama: teismuose įrodinėja, kad pagal Rusijos įstatymą nėra užsienio agentė.

„Memorialo“ muziejaus kolekcijoje – daugiau nei 400 tūkst. eksponatų iš lagerių ir tremčių. Ir beveik 60 tūkst. šeimų istorijų.

„Tai dailininko Arijaus Vitkausko, gimusio 1925 m. Vilniuje, tapyba. Jį areštavo 1948 m. už antisovietinę agitaciją, jis kalėjo Archangelske. Archyvuose turime jo pieštų lagerio draugo portretų“, – pasakojo tarptautinės draugijos „Memorial“ Archyvų skyriaus vedėja

Aliona Kozlova.

Organizacija su mūsų diplomatinių įstaigų parama stato paminklus nuo represijų nukentėjusiems ir į Sibirą ištremtiems lietuviams. Lietuvos tremtiniams paminklai iškilę Permėje, Tomske, Irkutske.

„Pirmą paminklą pastatėme už 50 kilometrų nuo Tomsko, 86 kvartale, lietuvių kapinaitėse. O kitą –Tomsko memorialiniame skvere, kur pastatytas paminklas represuotiems kalmukams ir lenkams. Aš rūpinausi, kad būtų įamžintas latvių, estų ir lietuvių atminimas. Kol gavome leidimą, paminklą lietuviams teko laikyti namuose“, – sakė draugijos „Memorial“ Tomsko srities skyriaus vadovas Vasilijus Chanevičius.

„Paminklą pastatėme giliai taigoje, už šešių kilometrų nuo specialiojo kaimo, kuriame gyveno represuotieji – lenkai ir lietuviai. Ten likusios tik kapinės. Valdžia už paminklo pastatymą nubaudė tris pensininkus, teismas jiems skyrė baudas po 300 eurų. Norėta paminklą net nugriauti. Apgynėme“, – kalbėjo draugijos „Memorial“ Permės skyriaus vadovas Robertas Latypovas.

Organizacijos vadovai sako, kad istoriją rinkti nėra lengva, dauguma Rusijos archyvų – vis dar įslaptinti.

Paieškas sunkina ir tai, kad „Memorial“ patenka į Rusijoje vadinamąjį užsienio agentų sąrašą. Jis, kaip kitos nekomercinės organizacijos, gaunančios finansavimą iš užsienio, o veikiančios Rusijoje, privalo registruotis kaip užsienio agentės.

Tokių organizacijų Rusijos teisingumo ministerija priskaičiavo apie 160. „Memorial“ teisme įrodinėja, kad nėra užsienio agentas.

„Valstybė nori išgąsdinti visuomenę. Organizacijas pavadinus užsienio agentais, tikimasi, kad nuo jų nusisuks dalis visuomenės, nenorės bendradarbiauti istorikai, mokslininkai. Skamba baugiai, mums nori prikirpti sparnus. Bet žmogaus teisių gynimo organizacijos – tai ne politika. Teisme tikrai apginsime savo veiklą, ji neprieštarauja Rusijos konstitucijai. Mes už tai, kad Rusija taptų teisine  ir demokratine valstybe“, – teigė draugijos „Memorial“ istorikas Nikita Petrovas.

Memorialo organizacijos skyriai veikia ne tik Rusijoje, bet ir keliose Vakarų Europos šalyse.